מי הם ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל ומדוע נדרש אליהו לשחתם

שלום לכולם,

שמורת הר הכרמל מביטה לכוון דרום מערב

הר הכרמל במבט לכוון דרום מערב

בספר מלכים א' פרק י"ח נתבקש אליהו להראות אל אחאב אשר בשומרון, לפני שיומטר מטר, וזאת לאחר שלוש שנים של רעב חזק. אחאב פונה אל אליהו במילים, "האתה זה עוכר ישראל", אך אליהו לא נדחק לשמע ההאשמה זו ומשיב: "לֹא עָכַרְתִּי אֶת-יִשְׂרָאֵל, כִּי אִם-אַתָּה, וּבֵית אָבִיךָ--בַּעֲזָבְכֶם אֶת-מִצְוֺת יְהוָה, וַתֵּלֶךְ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים".

שיחה זו בין אליהו לאחאב נערכת לאחר שלוש שנים של רעב חזק, בהן לא הומטר מטר בארץ. נמצא כי  כדי שיומטר מטר בארץ, העץ יתן פריו והארץ יבולה, יש להסיר תחילה את המחיצה המבדלת ומפרידה בין ישראל ואביהם שבשמים. מחיצה זו עולה בשם, "נביאי הבעל". כלומר כדי שמטר יוכל לרדת ולהרוות את האדמה ואת ישראל ותתחדש הברית, צריך להרחיק את נביאי הבעל. איך עושים זאת?

נקשיב לדברי אליהו: "וְעַתָּה, שְׁלַח קְבֹץ אֵלַי אֶת-כָּל-יִשְׂרָאֵל--אֶל-הַר הַכַּרְמֶל; וְאֶת-נְבִיאֵי הַבַּעַל אַרְבַּע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים, וּנְבִיאֵי הָאֲשֵׁרָה אַרְבַּע מֵאוֹת, אֹכְלֵי, שֻׁלְחַן אִיזָבֶל". אליהו מבקש מאחאב לשלוח ולקבוץ אליו את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל ואת נביאי האשרה. אך ראשית כל עלינו להבין איזו דמות מרכזית היא אחאב נתבונן בשמו: אח-אב, כלומר הוא גם אח וגם אב, והיות שכל התורה היא שם אחד קדוש מה מסמל שמו של אחאב ומדוע הוא כל כך חיוני למבצע הגדול שמכין אליהו.

אח, הוא כנוי לספירת תפארת, ואות ו' דשם הוי"ה, שהוא אח לספירת מלכות שהיא אות ה' אחרונה משם הוי"ה. אב הוא כנוי לספירת חכמה שהיא אב לכל שאר הספירות. כעת מבקש אליהו מאח-אב, כלומר מאותיות ו' דשם הוי"ה ואות י' דשם הוי"ה, ואו ספירות תפארת וחכמה לקבוץ אליו את כל ישראל אל הר הכרמל. כרמל הוא נוטריקון כר מלא כל טוב, והוא הכנוי של ספירת יסוד, וכאשר אומר אליהו קבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל, משמעות הבטוי הוא שיעבוד כל ישראל לספירת היסוד המשפיע קדושה שהוא כר מלא כל טוב (כרמל) אך אליה וקוץ בה, כי בכל מקום ששורה הקדושה הטומאה רוצה לינוק ממנה, ואליהו יודע זאת, לכן הוא מאריך בקשתו לאחאב ומבקש גם את נביאי הבעל, שהם המחיצה המפרידה את ישראל מאביהם שבשמים.

כי יש כלל "כתל אחד משמש לשניהם", כלומר הקדושה והטומאה יונקות מאותו כתל, כי גם הטומאה צריכה למקור אנרגיה, לכן מבקש אליהו מאחאב לקבוץ אליו אל הר הכרמל, אל ספירת יסוד את כל ישראל שהוא בחינת הקדושה שבאדם, ואת ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל שהם בחינת כוחות הטומאה שבאדם, כי גם הקדושה וגם הטומאה צריכים ליסוד המשפיע כל טוב. והראיה לכלל כי כתל אחד משמש לשניהם הוא מספר נביאי הבעל שהם ארבע מאות וחמישים, כי כתל בגימטריה ארבע מאות וחמישים. וארבע מאות נביאי האשרה אוכלי שולחן איזבל הם כנוי לכוחות הטומאה שאוכלים משולחן הקליפות הן החוכמות החיצונות שהוא שולחן איזבל, כי איזבל גימטריה נ' שהוא משל לספירת בינה שדינין מתערים מיניה, ואוכלי שולחן איזבל, הם כוחות הטומאה העושים למען עצמם בלבד והיונקים מן החוכמות החיצוניות.

וברגע שמוסרת המחיצה, ומתבטלת שליטתם של נביאי הבעל יורד גשם, הוא זה שכתוב: "וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ לָהֶם תִּפְשׂוּ אֶת-נְבִיאֵי הַבַּעַל, אִישׁ אַל-יִמָּלֵט מֵהֶם--וַיִּתְפְּשׂוּם; וַיּוֹרִדֵם אֵלִיָּהוּ אֶל-נַחַל קִישׁוֹן, וַיִּשְׁחָטֵם שָׁם. וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ לְאַחְאָב, עֲלֵה אֱכֹל וּשְׁתֵה:  כִּי-קוֹל, הֲמוֹן הַגָּשֶׁם". (מלכים א' י"ח).

ברוך ה' לעולם אמן ואמן