מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש יתרו פרשה י', כבר היה רבי אליעזר חולה

כבר היה רבי אליעזר חולה, ונכנסו ארבעה זקנים לבקרו, ר'טרפון, ורבי יהושע, ור' אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. תמונה Fadzly Mubin

כבר היה רבי אליעזר חולה, ונכנסו ארבעה זקנים לבקרו, ר'טרפון, ורבי יהושע, ור' אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. תמונה Fadzly Mubin

במכילתא דרבי ישמעאל מופיע סיפור אודות מחלתו של רבי אליעזר וחכמים (זקנים) הבאים לבקרו ומנחמים אותו בדברים  כך נראית המכילתא דרבי ישמעאל במהדורת פרנקפורט תרצ"א 1931 עמ' 240 בקובץ ה-pdf: והיא מופיעה גם בויקיטקסט כמכילתא לספר שמות פרק כ' פסוק כ':

לשון המכילתא: כבר היה רבי אליעזר חולה, ונכנסו ארבעה זקנים לבקרו, ר'טרפון, ורבי יהושע, ור' אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון ואמר : "רבי טוב אתה לישראל מגלגל חמה, שגלגל חמה מאיר בעולם הזה, ואתה הארת לנו בעולם הזה ולעולם הבא". נענה ר' יהושע ואמר : "רבי טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שכן טיפה של גשמים בעולם הזה ורבי בעולם הבא". נענה ר' אלעזר בן עזריה ואמר: "טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא". נענה ר'עקיבא ואמר : "חביבין הייסורין".

עד כאן לשון המכילתא, מה מנסה המכילתא להלביש, ניתן לראות במשפטים הבאים. ניתן לומר כי הסיפור במכילתא הוא מלביש לשם הויה.

כאשר רבי אליעזר הוא בחינת כתר או קוצו של י'. רבי טרפון הוא בחינת ספירת חכמה או אות י' כי אומר על רבי אליעזר טוב אתה מגלגל של חמה, עליה אומר שיר השירים ברה כחמה אותיות חכמה. רבי אלעזר בן עזריה הוא בינה או אות ה' ראשונה בשם הויה, כי אמר טוב אתה מאב ואֵם.

רבי יהושע הוא תפארת או אות ו', כי אמר טוב אתה מטיפה של גשמים, שעליו נאמר באור בהיר ( אשר ענני שמיא ירדו לתוך מים התחתונים והעלו אותם למעלה, שנתקנו בזה כמו דוגמא למים עליונים, ואז ירדו למטה בברכה גדולה, ולפיכך נק' גש - שם, כי השי"ת אמר אל ענן כבד: גש שם למים התחתונים, ויגש שם (למקוה"נ),

ורבי עקיבא הוא מלכות או אות ה' אחרונה בשם הויה, שאמר חביבין ייסורין, שהם מבדילים את הנברא מהבורא וחביבין יסורין הוא ראשי תיבות ח"י, שנאמר וחי בהם.

כל טוב ברכה ואושר