מנין אנו למדים כי יוסף גלגולו של קין

שלום לכולם,

מחרשה מודרנית, שימו לב לפסי המתכת המהווים בסיס לראש החץ אשר יחרוש באדמה תלמים. רבוי התלמים בשדה מקנה תחושה של פסים, כתונת פסים

מנין אנו למדים כי יוסף בן יעקב הוא גלגולו של קין בן אדם? נתבונן בדברים: לאחר שהורג קין להבל אחיו, מתנהל שיח בין ה' אליו הפותח במילים: "אי הבל אחיך?" (בראשית ד' ט' ). בשיחה מודה קין ואומר "גדול עווני מנשוא", ומבקש מחילה על מעשיו ביודעו כי כל המוצאו יהרגנו. ה' ברחמיו הגדולים שם לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו, ומסכמת התורה את המפגש במילים, "ויצא קין מלפני ה'".

נשאלת השאלה לשם מה אנו זקוקים להקדמה זו כדי להוכיח כי יוסף הוא גלגול קין? הנה נכתב שם ה' ד' אותיות, י', ה', ו', ה', ונקרא שם בן ד', כלומר שם בן ארבע אותיות. גימטריה של שם "קין" היא 160, כעת כאשר נחסיר משם "קין" את ד' אותיות שם ה' כפי שכותבת התורה ויצא מלפני ה', כלומר קין אינו רואה יותר את ה', כמי שהיה אצל מלך וזה עתה עזב את היכלו, כרגע אינו רואה יותר את המלך, כלומר אור פני המלך אינו מאיר לו יותר, וזה נבחן אצלו כגרעון. נמצא כי כאשר נציב את הפסוק (או הציור) במשוואה מתמטית נקבל את מערכת השוויון הבאה: קין (גימטריה 160) פחות ד' אותיות שם ה' שאינן מאירות לו יותר כי אור פני ה' נגרע ממנו, הן קנ"ו כמנין יוסף.

156 (יוסף)  = 4 (שם בן ד') - 160 (קין)

שדה החרוש תלמים תלמים מקנה תחושה כי האדמה כולה לובשת כתונת פסים, תמונה - אביטל גיל בוברמן

ברוך ה' לעולם אמן ואמן