מסיפורי חלם

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

תמונה יחיאל אופנר

תמונה יחיאל אופנר

מספרים על אחד מחלמנו (חלם) העיר שמאס באשתו, ילדיו וחייו העגומים והחליט לעשות מעשה, לנסוע לוורשה, בירת פולין, כדי לחיות שם חיים טובים יותר. מה עשה? רתם את סוסו לעגלה ברך ברכת הדרך ושם פני עגלתו לוורשה העיר. לאחר מספר שעות בדרך, שקעה החמה, והלילה ירד. החליט אותו אחד לעצור את העגלה, וללון את הלילה לצידה.

מה עשה? חלץ נעליו והניח אותן באופן כזה שחרטומן הצביע לכוון וורשה. שמח וטוב לב קרא קריאת שמע ועצם את עיניו. באישון לילה הופיעו שודדים. מפני שהיה הלילה חשוך לא הבחינו באותו אחד, ורק גלגלי מרכבותם שייפו מעט את נעליו, והטו את חרטומן לכוון חלמנו.

בבוקר קם האחד ברך ברכות השחר ועלה על עגלתו לכוון ורשה העיר. רכב שעות והנה עיירה. כמו העיירה שלו, התפלא האחד ואמר וורשה נראית כמו העיירה שלי, המשיך עוד קצת ואמר, מעניין מאוד, הבית הזה נראה כמו הבית שלי, נכנס הביתה וראה אישה וילדים ואמר, האישה נראית כמו אישתי והילדים נראים כמו ילדי, אם וורשה נראית כמו חלמנו, אז נשאר בוורשה 🙂