מצבי הקטנות בחיים, ובלילה שירה עמי

שלום לכולם,

ובלילה שירה עמי, "נצחונו של דוד" צייר מתאו רוסלי, איטליה פלורנס, סגנון טרום בארוק

מהו שאמר דוד ע"ה, ובלילה שירה עמי, מדוע מופיעה השירה דווקא בלילה, מהו משמעותו של הלילה בחיי האדם, ומה משמעותה של השירה בחייו, ומדוע מופיעה השירה במצבי הקטנות שלנו, כל זאת ברשימה הבאה.

כבר בפרק א' בספר בראשית מספרת לנו התורה כי כל יום נכלל ממידת החשכה הקודמת לו, כפי שכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כלומר כל פעם שנוקטת התורה במילה יום היא כוללת בתוכה ב' מצבים, ערב ובוקר, רק ערב ובוקר יחד נקראים יום אחד, ערב לבד, או בקר לבד הם חסרי משמעות.

הערב המדובר בתורה, אינו רק מצב בו שוקעת השמש במערב, והלילה יורד בו, אלא הערב המתואר בתורה, הוא מצב נפשי בו שוקעת השמש באדם, כלומר המחשבה, אור ה' לא מאיר בו יותר, והוא לא יודע מה לעשות.

ערב מלשון ערוב, וערבוב, לכן כאשר שוקעת החמה שבאדם, כלומר אור ה' נסתר ונעלם ממנו, רב הערב שבו, כלומר אז צצים ועולים בו רעיונות שונים הנוגדים זה את זה ומעורבים זה בזה, האדם העוקב אחרי מחשבותיו השונות הצצות ועולות בו, מבלי לשפוט אותן על הופעתן, יכול לראות כי זהו מכלול של שבעים שרים המקיפים אותו, היות שנוטריקון המילה ערב היא ע' רב, וע' בגימטריה שבעים, ורב, הוא כינוי לאומות העולם, כמאמר עשו יש לי רב.

זהו מצב של מבוכה באדם, כי להבדיל ממצב של יום באדם, שיום הוא מצב בו מאיר אור ה' לאדם, ואור ה' נותן לאדם תחושה של קו ומטרה, הרי שהערב המופיע באדם מעניק לו בדיוק תחושה הפוכה, הערב מסובב אותו כמו שבוחשים תבשיל בקדרה, והאדם לא יודע את נפשו.

לכן יש לנו שמות שונים למצבים הללו בנפש האדם, יש מצב הנקרא ערב, הוא מצב של ערוב רעיונות שונים, לפעמים הסותרים זה את זה, יש מצב הנקרא ערב רב, זה כאשר הרעיונות השונים רבים זה עם זה וזה נקרא ערב רב מלשון ריב ומדון, לאחר מכן מופיע הליל, שאותיות ליל הן בגימטריה שבעים, שבהם מתאחדים שבעים הרעיונות לאחדות אחת, ומכאן גם בא הבטוי ליל מנוחה, ומחצות הלילה ואילך, אנו אומרים "לילה טוב", כי החל מחצות הלילה נשאר הערוב בצידו השמאלי של השעון, ומצידו הימני של השעון מתחיל הלילה הטוב, כמאמר השיר "השעות הקטנות של הלילה, הן אולי הגדולות באמת, בשעות הקטנות של הלילה, העולם את ההגה שומט", כי הגה נמצא בצד שמאל של הרכב, ובשעות הקטנות של הלילה לאחר חצות, נשמט ההגה הוא קו שמאל או מידת הדין, ואז מופיעה הגדלות הוא צד ימין וחסד.

אך שוב עולה השאלה מדוע אמר דוד המלך את הפסוק ובלילה שירה עמי, כדי להשיב על שאלה זו עלינו להבין מהי שירה, אך לפני כן עלינו להבין כי יש ב' אופנים לקרוא את האלף בית העברי, האחד מאלף ועוד ת' שזה נקרא מצב היושר, הפנים והברכה, והאפשרות השניה והיא לקרוא את האותיות מת' עד א' בסדר הפוך, מהסוף להתחלה, מצב זה נקרא אחור, או מצב הקטנות או מצבי החשכה, שעה שלא מאיר לאדם.

משה רבינו ע"ה מנחה את עם ישראל בספר דברים ומכין אותם למצבי ההסתרה והקטנות שהם יחוו בלעדיו, ואומר כי כאשר יגיעו לרגעים כאלה, שלא מאירים לאדם, מצבים הנבחנים לחשכה וערוב, תהיה השירה הזאת עמהם, אומנם בטקסט המקורי התכוון משה לשירת האזינו, אך אנו יכולים לגזור מדבריו גזרה שווה ולומר כי בכל מצבי הקטנות בהם נסתר אור ה' מאדם, דווקא השירה יכולה להאיר לו, מדוע? כי אותיות המילה שירה נכתבות בסדר הפוך, כלומר לא מא' עד ת' בסוד יושר והארת הפנים, שהם הארת פניו יתברך, אלא בסדר הפוך מת' עד א', כאשר אות ש' מופיעה לפני אות ר' שזהו מצב של קטנות, ומצבי הקטנות תמיד מופיעים לפני מצבי הגדלות כפי שהערב מופיע לפני הלילה, כפי שמצבי האחור מגיעים לפני מצבי הפנים, כפי שתת מודע מופיע לפני המודע. לכן השירה מאירה לאדם במצבי הקטנות החשכה והלילה כי דומה בדומה מרפא, כי הלילה והחשכה הם מצבים לא מודעים ומצבי קטנות באדם, כפי שהשירה היא מצב קטנות ואחוריים באדם.

למה הדבר דומה, כאשר אדם מרגיש שהוא חסר אונים ולא יכול לעשות דבר, אז הוא שומע שיר, או קורא שיר ובאמצעות מילות השיר הוא מתעודד באמצעות הקשר המתפתח דרך מילות השיר והלך הרוח המובע בו. לכן האלמנטים המאפיינים את דוד המלך הם הכנור והנבל, כלי המיתר, שהם כלים התרים ומחפשים את אור ה' יתברך.

כל טוב לכולם ושבת שלום

השעות הקטנות של הלילה שכתב יוסי גמזו הלחין יוחנן זראי ושר אריק איינשטיין