סגולת האות למד

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

האות ל, כתובה אות כ' ואות ו' כתובה מעליה

האות ל, כתובה אות כ' ואות ו' כתובה מעליה

מהי סגולת האות למד ולמה היא מסוגלת? אומר האר"י הקדוש כי אות ל' נכתבת אות כ' ומעליה נכתבת אות ו', אם כך הרי גימטריה של של אות ל' הוא לא רק שלושים כפי שלמדנו, אלא גימטריה שלה הוא כ"ו, שהוא אותה גימטריה של שם הוי"ה פשוט. (כי י' ערכה עשר, ה' ערכה חמש, ו' ערכה שש, י' ערכה עשר הרי עשרים ושש או כ"ו).

ההפרש בין גימטריה פשוטה של אות ל' שהיא שלושים, לבין גימטריה של אות למד המורכבת, (הנכתבת אות כ' אשר מעליה אות ו' ) היא ד'. כי גימטריה פשוטה היא של אות ל' היא שלושים, וגימטריה מורכבת של אות ל' הנכתבת אות ו' על גבי אות כ' היא עשרים ושש או כ"ו. נמצא ההפרש בין ל' פשוט (שהוא שלושים) לבין אות ל' מורכב (אות ו' ע"ג אות כ', הוא עשרים ושש) הוא ד', כלומר שם בן ד', שהוא אותיות, י', ה', ו', ה'.

כלומר בכל פעם שמופיעה אות ל' אנו מוצאים הפרש של ד' אותיות נעלמות ונסתרות, הקיימות מבחינה פוטניציאלית בין צורת כתיבתה הפשוטה, לבין צורת כתיבתה המורכבת, וכל הפרש שכזה, שהוא שם בן ד', מאיר באדם ומלמד אותו.

נמצא כל עוד אדם לומד, ה' מלמד אותו.

למידה נעימה לכולם

...

מיוסד על דברי האר"י ודברי רמח"ל בספר קנאת ה' צבאות