סוד ד' פעמים הלל שאנו אומרים בפסח מאת הרב גוטליב

 מה תולעת, כוחה בפיה, כך גם ישראל כוחם בפיהם, לומר ד' פעמים הלל בפסח, תמונה bgblogging

מה תולעת, כוחה בפיה, כך גם ישראל כוחם בפיהם, לומר ד' פעמים הלל בפסח, תמונה bgblogging

יש הרבה בחינות של ארבע בליל הסדר, הכל נמשך משם ה', י-ה-ו-ה. ד' כוסות של יין מרמזות על יינה של תורה, זה בא לומר שהאדם לא יכול להכיר בכך שהוא נמצא במצרים, בלי יינה של תורה, האדם לא יכול לצאת ממצרים, בלי האור הגדול של התורה. אחרי שאדם יוצא ממצרים, הוא יכול לזכות ליין האמיתי של התורה, שהוא נקרא אור החכמה, שהוא ענין גילוי שמותיו של הקב"ה.

רבים שואלים למה צריכים מוטיבים שלילים בליל הסדר כמו ארבע קושיות, הרי הלילה הזה, זה הלילה היחיד בין שלוש מאות ששים וחמישה (שס"ה) לילות של השנה שאומרים הלל. אין עוד לילה כזה בכל השנה, ואומרים הלל כמה פעמים, א) אלו שאופים ממצות בערב פסח אחר הצהרים, נוהגים לומר הלל תוך כדי אפיית המצות, מנהג עתיק, ב) אחר כך אומרים הלל בתפילת ערבית, ג) ואח"כ אומרים הלל גם בהגדה עצמה, ד) וגם למחרת אומרים הלל בתפילת שחרית, אז גם זה ארבע פעמים.

הלל גימטריה 65, ד' פעמים הלל הוא גימטריה 260, שהוא שם הויה פשוט (י-ה-ו-ה), שהוא [גימטריה כ"ו או 26] המלובש בעשר ספירות. נמצא ד' פעמים ההלל שאנו אומרים בפסח, הם כנגד שם הויה, המלובש בעשר ספירות.

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל