סוד ההליכה הרוחנית מטבריה לציפורי

בס"ד

זהר פרשת כי תשא, סוד ההליכה הרוחנית מטבריה לציפורי

ר' אבא ור' אחא ור' יוסי היו הולכים מטבריה לציפורי, בזהר הכל עניינים רוחניים, הזוהר מלא בשמות של מקומות והפרוש הוא שהם הלכו ממדרגה רוחנית אחת למדרגה הרוחנית השנייה. רק מה הגשמיות, המציאות הגשמית שבה אנו חיים נמשכת מן המציאות הרוחנית.

הקב"ה סידר סידור מדהים, של עולמות רוחניים, עולמות הנפש של האדם, ששם יש הרבה מאוד מדרגות רוחניות שהאדם צריך ללכת בהם ולהשיג אותן, לתקן את עצמו ולהתקשר עם הבורא. והעולם הזה הגשמי הוא ענף מכל השורשים הרוחניים, שבעולמות הרוחניים, לכן המקום הזה שנקרא טבריה, המקום הזה שנקרא ציפורי, הם מקומות גשמיים אך הם נמשכים משורשים רוחניים.

זה לא במקרה שנמצאים המקומות הללו במקומות שהם נמצאים, ולא במקרה הם בכלל נמצאים. אלא כל העולם כולו נמשך מעולם רוחני, כל הגלובוס, כל היבשות כל המדינות, המציאויות הכלליות והפרטיות, הכל נמשך משורשים רוחניים, וארץ ישראל וודאי עם כל החלקים שלה, הגליל, המרכז הנגב הכל נמשך משורשים רוחניים, ואילו האנשים שמזככים עצמם מזוהמת האהבה העצמית, ומצליחים להגיע להשגות אלוקיות, וללכת במדרגות הרוחניות הם רואים בדיוק, ממש מדע מדוייק, איך שכל המציאות הגשמית נמשכת ממציאות רוחנית.

כאן כתוב ששלושה תנאים ר' אבא ר' אחא ור' יוסי היו הולכים מטבריה לציפורי, ממדרגה אחת למדרגה שנייה. המדרגה הרוחנית האחת נקראת טבריה, והשניה ציפורי, מהן המדרגות הללו, רבינו בעל הסולם היה אומר טבריה מלשון טבּור הארץ, למה נקרא שמה טבריה? שטובה ראיתה, כך אומרים חז"ל. כלומר זה מרמז על עניין של ראיה רוחנית. כמו שכתוב "ויחזו את האלוקים" ענין של ראית פני הבורא. ציפורי מלשון ציפור וציפור זה מלשון צפרא, בוקר, כמובן שיש פה עניינים עמוקים מאוד, אבל אני רק רוצה לסבר את האוזן, בכדי שנדע שהצדיקים הולכים מטבריה לציפורי הכוונה ממדרגה של ראית פני ה' למדרגה יותר עליונה שנקראת ציפורי שהוא בחינת בוקר כמו שכתוב והבוקר אור, מדרגה יותר עליונה.

סוד ההליכה הרוחנית מטבריה לציפורי

סוד ההליכה הרוחנית מטבריה לציפורי

שיעור שמע לזהר פרשת כי תשא