סוס לרכב עליו מאמר מאת הרבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום

סוס לרכב עליו, תמונה Walters Art Museum Illuminated Manuscripts

סוס לרכב עליו, תמונה Walters Art Museum Illuminated Manuscripts

היום קבלנו את סדרת הספרים ברכה ושלום, על שם אדמו"ר זצ"ל מאמרים בעבודת ה' על דרך האמת. רבי ברוך שלום זצ"ל מפרש אגדתות שהיו סתומות מאות בשנים, מסביר אותן בלשון פשוטה שכל אדם המעיין בספרים יכול למשוך מהם הארות לעבודת ה'.

הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א, תלמידו, מוסיף הערות וביאורים אשר מפשטים ומרחיבים את הלימוד. הסדרה מחולקת לששה כרכים ע"פ נושאים: תורה, מדרשים, תפילה, אגדתות הש"ס ומועדים. תופסת את עיקרי אמונת ה' ועבודתו של הרב"ש, ומבקשת להעניק למעיין את היסודות בעבודת ה' ע"פ דרכי רבותינו לבית אשלג.

מאמר סוס לרכב עליו, כרך א', מאמר מה

סוס לרכב עליו מאמר

סוס לרכב עליו, רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל, באר הרב גוטליב שליט"א

והנה קובץ השמע של המאמר

download

ברכה והצלחה למעיינים ולהולכים בדרך ה'