ספר הזה"ק והתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

זהר פרשת במדבר

זהר פרשת במדבר

אנו בשיעורינו ע"פ דרכו של המקובל האלוקי רבי יהודה הלוי אשלג, מחבר פרוש הסולם לזהר הקדוש.

ההשגה האלוקית מתחלקת לקכ"ה מדרגות, איך הוא החשבון? יש חמישה עולמות רוחניים, העולם הראשון מכונה בשם אדם קדמון, והוא מרומז בקוצו של יוד בשם הויה, העולם השני עולם האצילות, יוד של שם הויה, העולם השלישי עולם הבריאה הא ראשונה של שם הויה, העולם הרביעי עולם היצירה, ואו של שם הויה והעולם האחרון התחתון הוא עולם העשייה, הא אחרונה של הויה.

עולמות                                אותיות שם הויה

עולם אדם קדמון                    קוצו של יוד

עולם אצילות                                י

עולם הבריאה                             ה

עולם יצירה                                 ו

עולם עשייה                               ה

צריכים רק להדגיש שהעולמות הללו אינם כוכבים בשמים, לא גלקסיות, אלא הם חמישה מצבים נפשיים  שצריך אדם לעבור בתהליך תיקון עצמו והמגע שלו עם הקב"ה, ובתוך כל עולם ועולם יש תת מדרגות שנקראות בשפת הקבלה בשם פרצופים, חמישה פרצופים, השמות שלהם: פרצוף עתיק, נעתק מהשגה, אריך אנפין, פרצוף אבא ואמא, פרצוף זעיר אנפין ומלכות. חמישה פרצופים, נמצא אם כן בכל עולם יש חמישה פרצופים הם עשרים וחמש מדרגות, ובכל פרצוף יש חמישה ספירות, המכונות כתר חכמה, בינה, תפארת ומלכות, אם כן עשרים וחמש כפול חמש הם מאה עשרים וחמש, מאה עשרים וחמש מדרגות נפש מתארת חכמת הקבלה, באדם בעולמינו בזמננו, צריך להתחיל מלמטה למעלה מהספירה האחרונה, שבפרצוף האחרון שבעולם האחרון להתחיל לתקן את עצמו, לצאת משליטת הרצון לקבל הנאה ותענוג, שליטת האהבה העצמית, ולבוא למצב של רצון להשפיע, ואהבת הזולת מתחילים מלמטה בקטן, ומטפסים לאט לאט למעלה בסולם הזה.

להשיג את כל מאה עשרים וחמש המדרגות זה רק בדורו של משיח, ובדורות הביניים אפשר להשיג כל מיני מצבי ביניים, חלק מן הסולם הזה ולא את כולו, אבל אפשר להגיד כאן עוד כמה דברים, יש בני עלייה בכל הדורות יש אנשים גדולים רוחניים, שהגיעו למצב שהתנתקו משליטת האגו והרצון לקבל, הגיעו לחיים של אהבת הזולת, ואהבת הבורא אבל הם לא רבים בכל דור ודור כפי שאמרו חז"ל על הפסוק אדם אחד מאלף מצאתי, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, דהיינו לדביקות והשגה, אבל בדורו של משיח הדבקות האלוקית, הקשר הממשי והריאלי עם בורא עולם יהיה נחלת הכלל ולא נחלתם של יחידים בלבד, כפי שאומר הפסוק, "ומלאה הארץ דעה את השם" כל הארץ תמלא דעה אלוקית וקשר ממשי עם בורא העולם, עם ישראל יגיע לפסגה הזאת באופן פרטני ובאופן חברתי כללי, והעניין הזה יעבור גם לכלל האנושות כולה, החיים המקושרים לבורא עולם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

דבר נוסף שאפשר לומר שיש דור אחד שהוא יוצא מן הכלל, הוא דורו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ותלמידיו וחבריו, שהצליחו להגיע להשגת כל מאה עשרים וחמש המדרגות הרוחניות בשלמות, למרות שהיו לפני ימות המשיח, ולכן ספר הזהר הקדוש שנכתב ע"י רבי אבא תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי מפיו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ספר גבוה מאוד שמכיל בתוכו את התכנית לתיקון האדם היחיד וכלל החברה הישראלית, התיקון המלא, עד שהחברה והאדם יגיעו לגמר תיקונם לפסגה הגבוהה ביותר חיים מושלמים.

אם כן אני חוזר שוב, שני הבדלים בין כל הדורות לדורו של משיח, א' רק בדורו של. משיח אפשר להשיג מאה עשרים וחמש מדרגות ולא בשאר הדורות, ב' אנשים עליונים שהצליחו להגיע לדבקות בבורא בכל דור ודור רק יחידים ובדורו של משיח נחלת הכלל, חוץ מדורו של רבי שמעון בר יוחאי שהיה יוצא מן הכלל, ולכן כתוב פעמים רבות בספר הזהר, שלא יהיה כדורו של רבי שמעון בר יוחאי עד דורו של מלך המשיח.

ופיכך החיבור הזה, ספר הזהר הקדוש, עשה רושם כל כך חזק בעולם כי סודות התורה שבו ההוראות, שאפשר להוציא מספר הזהר הקדוש, לתיקונו של האדם היחיד ותיקון החברה בכללה, הם הוראות מושלמות, הם הוראות שיכולות לתת בהירות גבוהה ממשית בתיקונים בפרוצדורות שאנו צריכים לשנות לשדרג ולתקן, ולכן אמרו זהר הקדוש שגילוי אמיתי בספר הזהר יתגלה באחרית הימים, זאת אומרת אז יהיה מצב שהחברה תהיה מתקונת ואז יוכלו להשיג את גובה הקומה של ספר הזהר הקדוש מאה עשרים וחמש מדרגות, ולכן מול עיננו מתרחש הפלא הגדול הזה בכל שנה ושנה שמגיע יום ל"ג בעומר שכל עם ישראל נוהר למירון לקברו של רבי שמעון בר יוחאי כל כך הרבה אנשים מכל גווני הקשת, אישי ציבור, ואנשים פשוטים ואנשים רגילים, דתיים וחרדים ולא דתיים, מכל העדות מכל הזרמים, מה פשר התופעה הזאת? באופן ריאלי הגיוני קשה להבין את זה, מה הענין פה, אבל ההסבר הוא בגלל שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי הגיעה להשגה של כל מאה עשרים וחמש המדרגות הרוחניות של תיקון עצמי, וחיבור וקשר עם בורא העולם, ונשמתו של רבי שמעון בר יוחאי טמנה בתוך ספר הזהר הקדוש את ההוראות וההדרכות לאדם הפרטי ולכלל ישראל, איך להתקדם, מה לתקן, איך לתקן מה לשנות, מה טפל ומה עיקר, יש את ההוראות הללו בספר הזהר הקדוש, לכן מכיוון שנשמתו היתה כל כך מושלמת, ומקיפה לכן כל איש ישראל מכל הזרמים העדות והמינים מרגישים איזה שייכות לרבי שמעון בר יוחאי, לחיבור שלו למקום שלו, והפלא הזה מתרחש בכל שנה מחדש, אין לזה אח ורע זאת אומרת, לכאורה אין התכנסות כל כך המונית וגדולה נהירה כל כך עצומה, נהר אדיר של בני אדם, לכאורה אין בכל השנה כולה מאורע כזה, וזאת הסיבה מה שאמרנו.

אומר רבינו בעל הסולם, לפי הדברים האלו יש הוכחה ברורה, שדורינו זה הגיע לאותם ימים שנקראים ימות המשיח. בגלל שאנו רואים שבדורינו זה נעשה מהפך מאוד גדול בלימוד ספר הזהר, בלימוד חכמת הקבלה, וזה סימן שמשהו קורה, שיש כאן הזדמנות לשינוי של האדם הפרטי, וכלל החברה הישראלית, ושל כל האנושות, כי בדורות קודמים רק אנשים יחידים התעסקו בחכמת הקבלה, ובספר הזהר, יחידי סגולה, בחדרי חדרים, זה לא היה נחלת הכלל, אבל בדורינו זה זכינו לבאורים רחבים של ספר הזהר הקדוש וחכמת הקבלה מה שלא היה בדורות קודמים, נכתבו כל מיני באורים שונים, אבל הבאורים בעצמם, היו סתומים ובלתי נגישים, אבל בדורינו זה זכינו לבאורים נרחבים, ידידותיים, זמינים, עממיים אפשר לקרוא לזה, באופן שכל אדם יכול לגשת היום, לספר הזהר ולחכמת הקבלה, ללמוד להשכיל, להבין קודם כל את עצמו, קודם כל אדם צריך להבין את עצמו, מה המהות שלו, מה המרקם הדי.אן.אי D.N.A הפסיכולוגי שלו, התכונות האישיות, לאן הוא זורם, לאן הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לשנות, מה טפל ומה עיקר, כל הדברים הללו אפשר ללמוד היום בחכמת הקבלה, ויש היום הרבה מאוד חוגים ואסכולות שלומדים ועוסקים בדברים הללו, ממש כפי שתורת הנגלה היתה פתוחה לכלל העם בדורות קודמים, בדור הזה נעשה שינוי דרסטי בדבר, והעסק היום בכל החוגים, כל הזרמים כל העדות, העסק בחכמת הקבלה ובפנימיות התורה נעשה ממש דבר עממי ונגיש, והוא אכן עושה את פעולתו בגלל שהתפקיד של האור האלוקי הזה, מה התפקיד שלו?

בשביל מה איש אלוקי מרומם כמו רבי שמעון בר יוחאי הלך ויצר את היצירה הזאת של ספר הזהר הקדוש, בשביל מה? הוא, לא היה לו משעמם כמובן, הוא לא רצה לכתוב איזה חיבור לזכות עליו באיזה שהוא פרס, ודאי שלא, כי כל דאגתו היתה לקדם את עם ישראל ואת כלל האנושות בסולם האנושי שבו אנו צריכים להתקדם בו, לצאת מאגואיזם לאלטרואיזם, והאור האלוקי שקורן מספר הזהר, מכתבי האר"י הקדוש ומשאר הבאורים של רבותינו, זה עושה שינוי זה פותח עיניים, זב נותן לאדם את האינדיקציה להבין לאן צריכים לזרום חייו, לאן צריכה החברה הישראלית להגיע מה צריך לשנות, וכו'. אומר רבינו בעל הסולם כלל, חק : ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. זאת אומרת שלא כמו בגשמיות אם אני נותן מתנה לחבר, אז אני נותן והוא מקבל, אבל ברוחניות יכול להיות מרחק זמן גדול, בין הנתינה לבין הקבלה, בתחילה הקב"ה נותן את הדבר, וע"י הנתינה של הקב"ה יש הזדמנות לאדם, לחברה לקבל. אבל לקבל בפועל את הדבר צריכים לתהליך, צריכים להכנה, מזמן הנתינה לזמן הקבלה יכול להיות זמן מרובה בנתיים, ולכן המאורע הגרנדיוזי הזה של פרסום חכמת הקבלה בגלוי כפי שהדגשתיף פרסום ספר הזהר הקדוש וכתבי האר"י, זה לא רק פרסום של הכתבים האורגינליים עצמם, אלא גם הבאורים ההרחבה של הבאורים והדיונים שיש בספרים הללו. כל זה מבחינת נתינה בלבד, אבל עדיין לא הגענו לקבלה של הדבר.

המשך שיעור שמע בספר הזה"ק פרשת "במדבר" מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

וגם סיפור על פלסטיני שראה יהודי אוכל לחם בפסח, והבין שאפשר להתמקח ובגדול על חלקים גדולים מארץ ישראל

אנו נסיים בזאת ונאחל לכל בית ישראל הצלחה וברכה,

תמונה  westpark