עלו זה בנגב, האם רוחניות הוא מקום מציאותי, זהר פרשת שלח לך

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפרשת שלח לך, שולח משה מרגלים מן המדבר, לרגל את ארץ ישראל. ארץ ישראל המדוברת, היא ארץ ישראל הרוחנית. כאן נשאלות השאלות הבאות : מהי רוחניות בכלל, מהי ארץ רוחנית, איך ניתן לרגל אחר מקום רוחני, שלא נתפס כלל בחושים הפיסיים שלנו, ובכל זאת, כיצד נותן משה רבינו, למרגלים, סולם פרמטרים, שבאמצעותו, יוכלו המרגלים, לבדוק אם קיימת כלל רוחניות, או שהיא אגדה בעלמא? ועוד, מהי חברון ברוחניות ומי זכאי בכלל להקרא בשם חבר? מילון חדש להולכים בנתיב הרוחני, מקנה לנו זהר הקדוש פרשת שלח לך, כדאי להקשיב.

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed