על הקשר שבין הפיוט אחד מי יודע לפיוט חד גדיא שאנו שרים בחיתום ההגדה של פסח

בס"ד

את הפיוט אחד מי יודע, כולנו מכירים מההגדה של פסח, הניגון הוא ותיק, מוכר ומקובל בכל ישראל. הפיוט אחד מי יודע מסמל וכולל י"ג מידות רחמים שאמר משה לפני הברוך הוא בשעה שבקש רחמים על חטא עגל הזהב.

כאשר חטאו ישראל בעגל אמרו: אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ושורש החטא הוא בהודאה כי הנגלה, בחינת אלה אלהיך ישראל (באופן פרטי, שהוא מראה על ריבוי האלהים כפי מספר הפרטים התופשים אותם) הוא האלוקות, ולא הנסתר, ובכך צמצמו ישראל והגבילו את האלוקות לתפישת החושים בלבד.

בראשית הפיוט מופיעה שאלת השאלות, אחד מי יודע? כלומר מי יודע/מכיר/פגש/התוודע לסוד האחדות הכללית? ועל כך באה תשובה, אחד אני יודע, אחד אלוקינו שבשמים ובארץ, אני שהוא בחינת גוף ראשון מדבר מכיר/יודע כי ה' אלוקינו, של כולנו, (ואף אחד אינו יוצא מן הכלל) בשמים, ברוחניות, ובארץ, בגשמיות. בשו"ת זה נפתח הפיוט אשר ממנו משתלשלות י"ב בחינות נוספות.

בעוד שהפיוט אחד אלוהינו מיוחס לי"ג מידות רחמים שאמר משה (שמות לד ו-ז) : א. אל; ב. רחום; ג. וחנון; ד. ארך ה. אפים; ו. ורב חסד; ז. ואמת; ח. נוצר חסד; ט. לאלפים; י. נושא עון; י"א. ופשע; י"ב. וחטאה; י"ג. ונקה, הרי שהפיוט חד גדיא מיוחס לי"ג מידות רחמים שאמר מיכה (מיכה ז' יח-כ) : א. מי אל כמוך; ב. נשא עון; ג. ועבר על פשע ד. לשארית נחלתו; ה. לא החזיק לעד אפו; ו. כי חפץ חסד הוא; ז. ישוב ירחמנו; ח. יכבש עונתינו; ט. ותשליך במצלות ים כל חטאותם; י. תתן אמת ליעקב; יא. חסד לאברהם; יב. אשר נשבעת לאבתינו; יג. מימי קדם.

י"ג מידות שאמר משה (זעיר אנפין) היו להמשיך חיים בעולם הזה, וי"ג המידות שאמר מיכה הם מידות של עתיק להמשיך חיים לחיי הנשמות הוא חיי האלוקות. את אותה התאמה אנו רואים מוסתרת בהגדה של פסח בשני הפיוטים החותמים אותה, שנאמר תהלתי אחטם לך, שמשה המשיך למטה בזעיר אנפין, י"ג מידות רחמים מי"ג מידות רחמים שאמר מיכה (עתיק)לכן הפיוט אחד מי יודע, מושר בהתיחסו לי"ג מידות רחמים שאמר משה, כלומר לחיי העולם הזה, (וכולם מכירים את הפיוט) ואילו הפיוט חד גדיא מושר בהתיחסו לי"ג מידות רחמים שאמר מיכה, כלומר לשם הויה באור אינסוף שלפני הצמצום ולכן אין אנו נדרשים לבאר כלל, כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל.

ולאחר שמקשרים את אור הקו (של העולם הזה) שהוא י"ג מידות רחמים שאמר משה, אשר מוצפנים בפיוט אחד מי יודע, עם אור אינסוף ברוך הוא שהם י"ג מידות רחמים שאמר מיכה, אשר מוצפנים בפיוט חד גדיא, אז פותחים באמירת מגילת שיר השירים שהוא קודש קודשים.

חג שמח וכשר לכל ישראל