על הקשר שבין השואה לספר אדיר במרום שכתב רמח"ל

שלום וברכה לכולם,

במרוצת הדורות האחרונים, שאלו רבים את עצמם, גם חוקרים בתחומם, וגם אנשים פרטיים, מה המקור לשתי מלחמות העולם הקשות ביותר, שהיו בתולדות האנושות במאה העשרים, שרק האחרונה שבהן כלתה יותר משבעים מליון בני אדם וששה מליון יהודים בתוכם, שהיוו שליש מאוכלוסיית היהודים בעולם.

רבים מן החוקרים מחפשים תשובות בתהליכים טכנולוגיים מואצים חיצוניים, כגון: פיתוח תעופה, פיתוח רשתות תחבורה, המצאת נורת החשמל, פיתוח הגרמופון, הרדיו, הראינוע, הקולנוע, ותעשיית הבידור לכל גווניה, הטלגרף, הטלויזיה, מוצרי חשמל, מערכות מיזוג, פיתוח מערכות לוחמה מתקדמות כגון: צוללות, טנקים, נשק כימי, ונשק אטומי.

יש המדברים על תקופה נפיצה מבחינה רעיונית, עליית מדינת הלאום מחד, ורעיונות הסוציאליזם והקומוניזם מאידך, יש המדברים על חוזים סמויים וחוזים גלויים בין מדינות, יש המדברים על קפיצה תודעתית שהציבור המנומנם באירופה לא היה מוכן ומוכל אליה, ורבות כגון אילו.

אך מה אם הסיבה לשתי מלחמות עולם אילו, אינה נעוצה בהנץ החמה של המאה העשרים, אלא במאות השנים השנים שקדמו לה, האם עדשת העין האנושית מסוגלת להתבונן באספקלריה המאירה?

בראשית המאה השמונה עשרה, כותב אדם באיטליה, בשם רבי משה חיים לוצאטו (רמח"ל) פירוש לאדרא רבא של רשב"י, מחבר ספר הזהר הקדוש. יש לציין כי עד תקופת רמח"ל, נתקדשו כתבי האר"י בקבלה, בקהילות ישראל, ואיש לא ההין לכתוב דברים אחריו. מבחינת קהילות ישראל, נחתמה כתיבת הקבלה, היא החכמה האלוקית, בכתבי האר"י, אותם כתב תלמידו הרבי חיים ויטאל (הרח"ו) בערוב ימיו.

כדי לסבר את האוזן, בחבורת רמח"ל אשר בעיר פאדובה, נמצא תלמיד-חבר בשם רבי משה דוד ואלי (רמד"ו). בעוד רמד"ו כותב באורים פנימיים נפלאים על דרך הסוד, לתורה, לנביאים ולכתובים (שהם טכסטים קיימים ואיתם מותר וראוי להתכתב) הרי שרמח"ל כותב חיבורים חדשים בקבלה מפי מגיד. חיבוריו של רמח"ל בקבלה דולפים למזרח אירופה, ורבני מזרח אירופה בעברתם כי קשתה, רודפים אותו ומכריחים אותו לשרוף את כתביו ולהעיד בשבועה שאינם נכונים.

כדי להווכח בעד כמה היה ארור אפם של רבני מזרח אירופה, שהוביל לא רק לרדיפת רמח"ל ובני ביתו, אלא גם להשמדת שליש מיהדות העולם במאה העשרים, נתבונן בפתח דבר שכתב המו"ל של הספר אדיר במרום, בשנת התשנ"ה (1995).

"זכינו בדורינו דור עיקבתא דמשיחא שנתגלו כתבי קודש מרבינו הגדול דומה למלאך ה' צבאות הרמח"ל, על ידי כתבים אלו ניתן גם לתקן הספרים שנדפסו מכבר שהיו משובשים ביותר בגלל ההעתקות, ובפרט שהועתקו מכתב עברי-איטלקי לכתב אשכנזי. וכן היה גורלו של הספר שלפנינו - פירוש האדרא רבא הנקרא אדיר במרום, שהוא הספר המרכזי והיסודי ביותר מחידושי רבינו, אשר בו מגלה סודות נוראים ועצומים בעמקי התורה. אך ההעתקות שהגיעו לידי המדפיס הראשון הרב שמואל לוריא זצ"ל היו חסרים חלק האחרון ממנו ומשובשים ביותר ולקויים בחסר ויתיר בהרבה מקומות היו חסרים שורות, ובפרט במאמר האחרון (מעמוד שלג והלאה) היה חסר בכל עמוד שורות שלמות, עד שהיה מן הנמנע להבין כוונת המאמר, כעת זכינו בס"ד לכת"י פירוש האדרא שהיה בבית מדרשו של רבינו, ויכולנו בעזה"י לתקן כל הטעויות והדילוגים ולהחזיר העטרה ליושנה.

כאמור ההעתקה של כתב היד שהגיע לר"ש לוריא וממנו נדפס הספר בוורשא שנת תר"מ (ומאז יצא כמה פעמים במהדורות צילום) וכן כל שאר כתבי היד שהיו במזרח אירופא כולם היו חסרים כשליש האחרון של הספר מעמוד שע"א עד הסוף, שלא בא לכלל העתקה. חלק זה החסר נדפס בעזה"י בשנת תשמ"ח, בשם אדיר במרום חלק ב' במהדורה זו צרפנו ב' החלקים ביחד, שבעצם אינם ב' חלקים רק המשך אחד. כל הספר שלפנינו מפרש רק כשלוש דפים של האידרא, וטרם זכינו לפירוש של רבינו על כל האדרא, ולא ברור אם אמנם המשיך פירושו יותר ממה שלפנינו".

ראוי להתבונן בראשית הכתוב בחלק השלישי של הספר שלא הועתק למזרח אירופה ובו נעוץ השורש לשואת היהודים ולמלחמות האדם בכלל: וכמה תולדות גדולות נולדות מכח החיבור הזה (של הנשמה ברוח הנמצאת בחוטם), וגלוי בהם כל החיות של הא"א, וכל הפעולות הצריך אחר כך לעשות הרוח בכל הפרצוף. וכל שאר הפרצופים שהם ענפי הא"א הנה הם תלויים הכל בזה. וגם הא"א נופח הנשמה בז"א, ובחוטם הז"א יש חיותו. אך עיקר החיים הוא הבא מא"א שהם חיים ארוכים ונצחיים, כי אין שם אחיזה לס"א כלל כי בז"א יש קטרוג ס"א [שימישיך], ואז נעשה המוות במקבלים משם. על כן בגן עדן באים החיים מא"א דרך הז"א, וגם בארץ ישראל מגיע החיים האלה כנ"ל. ולעתיד לבוא יהיה בגלוי גדול, כי אז (ישעיה ד, ג) וְהָיָה הַנִּשְׁאָר בְּצִיּוֹן, וְהַנּוֹתָר בִּירוּשָׁלִַם--קָדוֹשׁ, יֵאָמֶר לוֹ:  כָּל-הַכָּתוּב לַחַיִּים, בִּירוּשָׁלִָם. ובגלות (איכה ג, ו) במחשכים הושבני כמתי עולם, אך בגאולה יהיה התיקון של החיים כראוי.

הנה הספר

כל טוב לכולם ולימוד נעים בספר