על הקשר שבין השואה לספר הזהר ע"פ בעל הסולם, מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

על הקשר שבין השואה לספר הזהר

על הקשר שבין השואה לספר הזהר

דברים שנאמרו בנוגע לשואה וסיבתה תוך כדי שיעור העוסק בפרק ג' בספר שופטים ע"פ פנימיות התורה, החל מן הדקה ה-03:10

היום זה יום המציין את השואה שעבר עם ישראל, שהקב"ה שלח את האשמדאי הנאצי להשמיד להרוג ולאבד ששה מליונים של נפשות ישראל, תמימים וטהורים וצדיקים, וטובים, ילדים, נשים, חורבן עצום. ופה, במדינת ישראל, כמובן מציינים את הדבר, חיים פה הרבה מאוד ניצולי שואה, מציינים את הדבר טקסים ובכנסת, וכל איש יש לו שם, וכל מיני, אבל לא שמעתי מישהו שמדבר למה היתה השואה, למה הקב"ה גלגל את השנים הרצחניות הללו, שזה פשוט אין מה לומר, מה הסיבה?

אם תשאלו אותי מה הסיבה, התשובה היא פשוטה, כי אם אנחנו לא יודעים את הסיבה, אז גם אנחנו לא יודעים מה לתקן היום, אולי היום אנחנו גם כן חוטאים, אם כן הקב"ה יגלגל עלינו שוב שואה, אנחנו יודעים במהלך ההיסטוריה של העם היהודי שהקב"ה גלגל הרבה מאוד פעמים זמנים קשים, בזמן חורבן בתי המקדש, נהרגו גם מליונים כפי שהגמרא אומרת, וכל שנות הגלות שהיינו בין הגויים, היו פוגרומים וגזרות, ושרפו והשמידו יהודים כמו שמשמידים ג'וקים, מה הסיבה, אומר רבינו בעל הסולם, בגלל שלא עסקו בפנימיות התורה, זאת אומרת אפילו עוסקי התורה והמצוות, אבל לא עסקו בפנימיות התורה.

ולכן הנאצים לא הצליחו כל כך להשמיד אצל עדות המזרח, בגלל שעדות המזרח כן עסקו בלימוד הזהר, גם אם לא עסקו בזה ברמה גבוהה, אבל בכל אופן היו דבוקים בספר הזהר הקדוש, והיה להם איזה שהוא מושג של פנימיות התורה, מה שאין כן באירופה שהחינוך היה לא לעסוק בזה, ולכן ארע החורבן הגדול, והסבר הדברים מסביר רבינו בעל הסולם בפשטות, שבכל אדם יש אומות העולם וישראל, ישראל שבאדם הוא בחינת רצון להשפיע, בחינה אמונה בהשם, היכולת לתפקד מתוך אמונה, היכולת לסדר סדר של חיים המושתת על אהבת אלוקים ואדם, זה ישראל. ואומות העולם שבאדם זה הרצון לקבל שדואג אך ורק לעצמו.

אומר רבינו בעל הסולם שהכל עשוי מעגלים מעגלים, (מעגל א') בתוך שומרי תורה ומצוות יש אלו שנותנים לב להשתנות ע"י התורה והמצוות, לשנות את עצמם מבהמות לאנשים, לא לקיים מצוות אנשים מלומדה, אלא להדבק בה', ויש כאלו שעוסקים רק בפשט התורה, ולא אכפת להם לקיים מצוות אנשים מלומדה את כל התורה והמצוות, כל התורה והמצוות אצלם רק בצורה חיצונית בלבד.

ויש את (מעגל ב') כלל ישראל, שגם בהם יש את אלו שעוסקים בתורה ומצוות, ויש את אלו שלא זכו לעסוק בתורה ומצוות, ויש את (מעגל ג') כלל העולם, בכלל העולם עם ישראל נחשב באופן כללי לבחינת הקדושה, הפנימיות, ואומות העולם נבחנות לחיצוניות. וגם בתוך אומות העולם בעצמם (מעגל ד') יש להבחין בין חסידי אומות העולם, שהם בחינת פנימיות שבהם, אלו שיותר קרובים לבורא, ובעלי החורבן שבהם, שהם חיצוניות.

אומר רבינו בעל הסולם, שזה שהקב"ה משליט את בעלי החורבן שבאומות העולם שיעשו חורבנות כאלו, מי הגורם לזה, אז כל אחד צריך להאשים את עצמו, אני לא בא לנתח מה שהיה אז, להאשים פלוני או אלמוני, וודאי שלא, אבל אותי רק מעניינת השאלה ששאלתי, מה אנחנו עושים היום בכדי שלא תהיה שוב שואה, אז אלו שלא שקשורים לתורה ומצוות שמעתי שמתרברבים בגאוה גדולה שמדינת ישראל וצבא הגנה לישראל כוחם רב, כוחם גדול, אנחנו יותר חזקים מאי פעם, אנחנו נדאג שלא תהיה שוב שואה, אנחנו נגן וכו' וכו'.

אלו הם דברים ילדותיים, מדוע, כי אם עם ישראל לא הולך בדרך הנכונה, אז לא יעזור לנו כל הצבא וכל מה שאנחנו מקבלים מהאמריקאים, לא יעזור שום דבר, זה רק דמיון. ועינינו הרואות שהיו זמנים קשים בשנים האחרונות, בזמני האינתיפאדה היו כאן פיגועים כל יום, כל יום נרצחו אנשים, ומה יכלה מדינת ישראל, או בזמן שהם יורים טילים, מה אנחנו יכולים לעשות, אז יבואו אנשים ויאמרו אנחנו יכולים להפציץ וכו' וכו', גם המומחים הצבאיים אומרים לנו שאין שום אפשרות לעצור הפצצות של טילים משום מקום, לא מחוץ גבולות המדינה ולא מתוך גבולות המדינה מעזה למשל וכו'.

אנחנו לא יכולים לסגור את כל המרחב האווירי שלנו, וזה ידוע שהם מתחמשים, בזמן שכל יום נפלו פה טילים והם השתוללו, אמנם היו ניסים ברוך השם, השם יתברך מרחם עלינו, אבל בישובי הנגב, אשדוד אשקלון, העסק בער. והם מתחמשים ומתחמשים מבפנים ומבחוץ, אנו יודעים מה שקורה עם החיזבאללה בלבנון ויודעים על האיראנים, והם מכינים, מכינים.

אז מי שחושב שהוא יכול לבטוח בעצמו, צבא ההגנה לישראל, זו היא ילדותיות לדעתי אם הקב"ה ירצה לא יעזור לנו שום צבא, זה רק רחמי השם יתברך, שלא יחשבו אנשים שזה צבא ההגנה לישראל, זה רק רחמי השם יתברך שאנחנו נמצאים במצב שאנו נמצאים היום, במלחמת יום הכיפורים גם כן היו ניסים גדולים, במלחמת העצמאות וכו'. אז רק זה מעניין אותי, לא מעניין אותי להאשים מישהו, רק היום. ההיום ההוה, מה אנחנו צריכים לעשות היום בכדי שלא תהיה שוב שואה.

אם רבינו בעל הסולם אומר שסיבת השואה היתה שלא עסקו בפנימיות התורה, הרי זה גם המצב היום, וכל אחד ואחד צריך לבדוק אצל עצמו, האם אצל עצמי האם הפנימיות שלי שולטת על החיצונית שבי, האם התכונה של ישראל שבי שולטת על אומות העולם שבי, האם המוטו העקרי בחיים שלי הוא האמונה בהשם ואהבת אלוקים ואדם. או להיפך הרצון לקבל שולט בי, עם כל התאוות והיצרים אני עושה מה שאני רוצה, ולא מתחשב עם הבורא, אני מדבר מה שאני רוצה, אני חושב מה שאני רוצה, זאת הנקודה, אם אומות העולם אצל כל אדם שולטות, פירושו של דבר זה שהחיצוניות שולטת ולא הפנימיות, וזה גורם באופן ישיר שהחיצונית בכל המעגלים שולטת, ולכן בקרב שומרי תורה ומצוות, מי נותן את הטון, דווקא אלו שעוסקים בחיצוניות התורה, ולכן בכלל ישראל, מי נותן את הטון, מי שולט, דווקא אלו שרחוקים מן התורה, ולכן בכלל העולם, מי שולט, מי נותן את הטון, בעלי החורבן שבאומות העולם, לא חסידי אומות העולם.

לציון יום השואה אז שמעתי שמדברים הרבה חוקרים וכו' שהאנטישמיות בעולם עולה בצורה מבהילה, אז מי אשם בזה, אז כמובן אלה שמנתחים ברדיו וכל אמצעי התקשורת, אז הם מדברים רק דברים חיצוניים, אבל אנחנו שאנחנו קרובים לתורת האמת של היהדות, אז אנחנו יודעים מה הסיבה. הסיבה היא כל אחד צריך להאשים את עצמו, מפני שלא עוסקים בפנימיות התורה, וזה לא ענין שסתם לא לעסוק בפנימיות התורה, פנימיות התורה אמורה לשנות את פנימיות ליבו של האדם, זה הנקודה שבכל אחד ואחד ישלוט ישראל ולא אומות העולם זאת הנקודה המרכזית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאתנו, ואם אנחנו לא פועלים את זה, אז אנחנו במו ידינו פועלים להשליט את אומות העולם עלינו. ואם אנחנו נגדיש את הסאה, אז לא יעזור לנו שום צבא. זה ברור.

נאחל לכל בית ישראל ימים שמחים