על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

כאשר נתבונן נוכל לראות כי יש עשר שבתות בין י"ז בתמוז לראש השנה. שלוש השבתות הראשונות בין י"ז בתמוז לט' באב הן כנגד שלוש ספירות ראשונות, כתר חכמה ובינה, המכונות ג"ר, כלומר ג' ראשונות או שלוש ראשונות.

להלן ציור הספירות ושיוך פרשות השבוע אליהן:

                                                הנהגת ספירת כתר

                                                     פרשת פנחס

הנהגת ספירת חכמה                                                           הנהגת ספירת הבינה

  פרשת מטות מסעי                                                                    פרשת דברים

מט' בחודש אב, (חורבן הבית) עד ראש השנה אנו סופרים שבע שבתות, המכונות שבע שבתות דנחמתא, או שבע שבתות נחמה, והם כנגד ז' מידות תחתונות, או שבע נערות אסתר כמפורט בציור להלן:

הנהגת ספירת חסד                                                           הנהגת ספירת גבורה

  פרשת ואתחנן                                                                     פרשת עקב

                                           הנהגת ספירת תפארת 

                                                  פרשת ראה

הנהגת ספירת נצח                                                           הנהגת ספירת הוד

פרשת שופטים                                                                     פרשת כי תצא

                                            הנהגת ספירת יסוד

                                               פרשת כי תבוא

                                                      ~

                                           הנהגת ספירת מלכות

                                             פרשת ניצבים-וילך

                                               ראש השנה

עשר ספירות בלי מ"ה, בלי אד"ם העולה גימטריה מ"ה, או שם הויה במילוי אלפין, אל מסתתר. כאשר בראש השנה הבא עלינו לטובה, נחגוג את בריאת העולם ובריאת האדם, ונתחיל מחדש לחפש את צלם האלקים שבנו, שנה טובה ומתוקה, שנאמר וּמְשַׁחֲרַי יִמְצָאֻנְנִי.

...

תמונה  Leo Reynolds