על הקשר שבין ל"ב נתיבות חכמה לחיים

שלום לכולם,

במשנה א' ספר יצירה כתוב "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות את עולמו" מהם נתיבות פליאות חכמה עליהם מדבר ספר יצירה? כאשר נקרא בבראשית פרק א', נראה כי שם אלהים מופיע שלושים ושתיים פעמים הנה כך:

שלושים שותיים פעמים מופיע שם אלהים בבראשית א', כפי שמסביר ספר יצירה ל"ב נתיבות פליאות חכמה

נשאלת השאלה כיצד הגענו מבורא אחד יחיד ומיוחד שאינו מוגבל במקום ובזמן, לשלושים ושתיים פעמים בהן מופיע שמו במרחב הזמן - אלהים? נתבונן בדברים: האות א' מרמזת לאלופו של עולם, ערכה הגימטרי של האות א' הוא אחד, את האות א' כותבים מאות ו' נטויה באלכסון ושתי אותיות י' לצידה אחת מימינה ולמעלה אחת משמאלה ולמטה, ערכה של האות א' בציור זה יהיה 26, כלומר כ"ו, כי אות ו' ערכה 6 ושתי אותיות י' ערכן עשרים, ביחד עשרים ושש. עשרים ושש הוא גימטריה של שם הוי"ה פשוט, כי י' ערכה עשר, ה' ערכה חמש, ו' ערכה שש, ה' ערכה חמש, ביחד עשרים ושש. שם הוי"ה ב"ה הוא אינסופי, נשאלת השאלה איך עוברים ממצב של נצח למצב מוגבל? וכמו ששואלים בלוטו, מהו המספר הזוכה שיכול להביא אותנו מהתפשטות אינסופית לקיום מוגדר בגבולי הזמן? התשובה היא פשוטה, המספר הזוכה הוא שש, או אות ו', שהיא האות השישית באלף בית העברי, והיא רמז ליום השישי המחבר אותנו אל נצחיות השבת, המסמלת את עולם אצילות, מלשון אצלו וסמוך לו.

לאות ו' תפקיד כפול היא יכולה לחבר אותנו לעולם האצילות ולעץ חיים, ואז היא תופיע במשמעות של ו' החיבור, או שהיא תשמש להבדלה ולהפרדה, כמו בבטוי ועץ הדעת טוב ורע, האות ו' במילה ורע משמשת לנגד ולהבדיל את הרע מהטוב, ונחזור לעניין, כדי ששם הויה הפשוט האינסופי יוכל לפעול בעולם החומר המוגבל, צריך להוסיף לו את האפשרות לפעול בעולם החומר באמצעות המספר 6 או אות ו', כאשר נוסיף למספר 26 את המספר 6 נקבל 32, שהן ל"ב נתיבות פליאות חכמה. את ל"ב נתיבות פליאות חכמה ציירו המקובלים באמצעות האות א', באופן שאלכסון המרכיב את האות א' נכתב ע"י שתי אותיות ו' מקבילות כך: יווי (להטות את ו' באלכסון)

נמצא כי המספר שלושים ושתיים מציין את הופעת האלוקות במרחב הזמן, לכן לאדם יש שלושים ושתיים שיניים בפה, המקבילות לשלושים ושתיים פעמיים בהן מוזכר שם אלהים בבריאה, כי הופעת השיניים באדם מציינת כניסה לגבולות הזמן, ויש גם קשר לשוני, שנה היא יחידה של שניים עשר חודשים, ושן שהיא עצם בפה.

בוידאו שלפנינו נוכל לראות כיצד עובר עדר של אייל הצפון בדיקת שיניים ע"י בעליו. בדיקת השיניים תוכל להעיד על אותו אייל, אם יוכל לעבור את נדידת האביב הבאה, שנאמר, החכמה תחיה בעליה (קהלת ז' י"ב), והחכמה משתקפת באמצעות השיניים כפי שהראנו לעיל, מכאן נובעת הערכת בעלי העדר אם האייל יוכל לעבור את המסע לאביב הבא.

חורף נעים ושמח לכולם מלא אהבה וחכמה