על הקשר שבין מגילת אסתר לגירוש הגר וישמעאל

מה הקשר שבין מגילת אסתר לגירוש הגר וישמעאל, וכי יכולות שלוש מילים לגלות סודות מופלאים ועצומים? נקרא את המילים ונראה את הקשר.

גירוש הגר, באדיבות מוזיאון ישראל

גירוש הגר, באדיבות מוזיאון ישראל, ויקטורס יאן הולנד 1650

כותבת מגילת אסתר בפרק ז' פסוק י': "וַיִּתְלוּ אֶת הָמָן עַל הָעֵץ אֲשֶׁר הֵכִין לְמָרְדֳּכָי וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ שָׁכָכָה", מהי חמה, מהי חמת המלך, מי הוא המלך, ומדוע שככה חמת המלך לאחר תליית המן על העץ אשר הכין למרדכי?

הנה נכתב שמו הפשוט במידת הרחמים כך: י', ה', ו', ה'. י' דשם הויה מרמזת לספירת חכמה, ה' ראשונה דשם הויה לספירת בינה, ו' דשם הויה לספירת תפארת, ה' אחרונה לספירת מלכות. אות ה' ראשונה דשם הויה, הנקראת בינה, מכונה גם בשם אימא, או אמה, היות שהיא אם לבנים, לספירות תפארת ומלכות. כלומר אות ה' ראשונה דשם הויה מולידה את אות ו' דשם הויה, ואות ה' אחרונה דשם הויה.

אימא בינה ותהליך הלידה

כאשר אמא בינה יולדת את ספירת תפארת, כלומר מוציאה חוצה ממנה אות ו', דינים מתערין מינה, כלומר הדינים מתעוררים ממנה תוך כדי ההולדה, ותהליך הלידה נקרא חמת מלך, מדוע? כי כאשר נולדת אות ו', או ספירת תפארת הנקראת בהשאלה שמש, או חמה, יוצאים ממנה תוך כדי תהליך הלידה גם דינים, לכן נקראים דינים אלו חמת מלך, כלומר השמש, שהוא ז"א, או ספירת תפארת מאיר, אך ההארה רבה מידי כלפי התחתון, כי בהארתו יש יותר חכמה (אש) ממעשים טובים (אור) וזה נחשב לתחתון כאילו כועסים עליו מחמת (בגלל) ריבוי החכמה המושפעת.

לכן תליית המן על עץ הדעת טוב ורע, נרמז בפסוק וחמת המלך שככה, מדוע? כי כאשר הועלמה "החכמה של המן" (שהיא נרמזת בפסוק, "הֲמִן-הָעֵץ, אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל-מִמֶּנּוּ--אָכָלְתָּ?"(בראשית ג' י"א) והוטבעה בעץ הדעת טוב ורע, נבחן תהליך זה "למזוג" חמת המלך, כי האות ו', דשם הויה, אינה רק יוצאת אל החוץ מאות ה' ראשונה של שם הויה, שזה נבחן לקיומה העצמי בלבד, אלא היא משפעת טוב למלכות, כיצד? במילים וחמת המלך שככה, במילה וחמת מופיעה ו' חיבור, אשר כשמה כן היא היא מחברת את החמה, את השמש, את הארת שש הספירות הנכללות בתפארת (חג"ת נהי"י) עם המלכות, באופן ששלושת הקווים האנכים העוברים דרך ספירת תפארת, שהם חד"ר (חסד, דין ורחמים,) או ימין שמאל ואמצע, שהן שלוש אותיות ו' היוצרות אות ש', הנבחנים לשלושת האבות, אברהם יצחק ויעקב משפיעים הארתם אל המלכות (אות ה' אחרונה משם הויה) שהיא סוד פני אד"ם שהוא גימטריה או ככ"ה (45), אז יש שלום, וזה פרוש וחמת המלך שככה. כלומר כאשר משפיע ספירת תפארת הארת שש הארותיו לספירת מלכות זה נבחן לשלום, כי לספירת תפארת יש כלי להשפיע את כל הטוב למלכות, שהיא פני אד"ם, לכן מקום החיבור והזווג שהוא מקור ההשפעה וההטבה נקרא שלום.

כי לא ירש בן האמה הזאת (שלא עברה מילה) עם בני, עם יצחק

ונחזור לענין, בגרוש הגר והילד כתוב, "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד--וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת..."

פירוש. ונודע כי ישמעאל לא נימול בן שמונת ימים כיצחק, הנחשב לבן הראשון בעולם עליו נאמר בן בינה ימי שמונה, אלא מל אותו אברהם בהיותו בן י"ג שנה,, כפי שאברם מל עצמו בהיותו בן תשעים ותשע שנה, והיות שבעת שהוליד אברם את ישמעאל היה ערל, כלומר בלתי נימול, כלומר ללא ברית, בלי חיבור של שמים וארץ משפיע ומקבל, נבחן זה כמו שלאות ו' שהיא ספירת תפארת, אין קשר עם המלכות, כלומר, עם אות ה' אחרונה משם הויה, לכן אברהם שולח את הגר למדבר (צמצום א') עם חמת מים, מים שאין בהם אזון. נסביר את הדברים, ספירת בינה מכונה אימא ואמה, והיא ה' ראשונה משם הויה, כאשר היא יולדת את הבן, הוא ז"א, או ספירת תפארת מתעוררין ממנה דינים, אם כן, מה עושים כדי לשכך הדינים? הפטנט המשכך את הדינים נקרא בשם ברית.

מהי ברית

מצב של ברית הוא מצב של שלום, של איזון, אז אות ו' נקראת אמת המים, היות שהיא משפיעה מים (אור, טוב) למלכות. אך במצב שאין ברית, כמו אצל ישמעאל ואברם טרם המילה, הרי שאות ו' נקראת חמת מים, היות שהיא משפעת חום (אש, דינים) ולא מעשים טובים ואור.

נמצא אות ו' (הנבחנת לאבר הזכרות) נקראת לפני הברית, חמת מים, היות שהיא משפעת חכמה (אש, דינים) ואחר הברית היא מכונה בשם אמת מים, היות שהיא משפעת חסד (מים, טוב) למלכות.

לכן טועה הגר במדבר באר שבע, כי לאות ו', המחוסרת ברית וקשר למלכות, (אות ה' אחרונה משם הויה) אין למי להשפיע, כי למרות שבבאר שבע יש שבע בארות מים, לא מסוגלת הגר למצוא אפילו אחת מהן, כי אין לה קשר, כי בנה נולד מאדם ערל. כעת נשאל למה דומה טעיית הגר במדבר? לאדם המתברבר בניווט, וכל זאת למה? כי אינו יודע את הכיוון, כלומר אי אפשר למתוח קו בינו לבין המטרה, לכן הוא הולך "דורי דורי", כלומר בסבוב.

על ההפרש שבין אמה לחמה, ועל ההפרש שבין אמת המים לחמת מים

והוא הקשר למגילת אסתר, כאשר תולים את המן על עץ (שהוא אות ו', שהוא לשון הרע) אז וחמת המלך שככה, אין דינים, יש שלום, יש חיבור לעץ החיים, כי תלו את המן על עץ הדעת טוב ורע ובמעשה זה בוטל שליטת הרע, ונשארו חיים בלבד. ואילו בגירוש הגר, המים אשר בחמה נגמרים (בשל חוסר איזון יש יותר חום ממים, יותר חכמה ממעשים טובים) מכאן הטעייה במדבר, וחוסר הקשר והסכנה לחיים.

נמצא, כי כאשר אות ו' משפעת חסד, שהיא הברית, היא נקראת אמת המים, מלשון אומדן ומדידה, כי היא משפעת טוב שהוא אור או מים, בשיעור שיש כלים לקבל המים, וגם נקראת אמת המים מלשון אֱמֶת (בחטף סגול) כי שמו הוא אמת וחיים ושלום. וכאשר אות ו' משפיעה דינים שהוא קו שמאל ואש, שאין לו חיבור וברית היא נקראת חמת מים, מלשון חום ואש.

ויהי רצון מלפניו שנשפיע מים באמת המים