על הקשר שבין ע' תיקוני רשב"י לע' תיקונים חדשים של רמח"ל

שלום וברכה לכולם,

היום לפנות בוקר התקבלה שאלה בבלוג וזו לשונה: שלום, קיבלתי קישור מחבר לקריאה בתיקוני הזוהר..ושמתי לב לציטוט הבא: "טעמו וראו כי טוב ה' " – תיקון השכינה ע"י ע' תיקונים (יחוד רישא וסיפא): לימוד ע' תיקונים ראשונים (דרשב"י) 40 יום, מר"ח אלול ועד יום הכיפורים (הרישא – מעשה בראשית, דע מאין באת, יש מאין). לימוד ע' תיקונים חדשים (דרמח"ל) 40 יום, מז' באדר ועד ליל י"ז בניסן - בו נדדה שנת המלך! (הסיפא – מעשה מרכבה, לאן אתה הולך, הגאולה, יש לאין) - בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל! "כי עין (תיקוני רשב"י) בעין (תיקוני רמח"ל) יראו בשוב ה' ציון"..רציתי לשאול ..את המשמעות. בברכה וחג שמח, ....

שלום וברכה... וחג שמח תודה על הענין שאת מגלה בכתובים הללו, שהם ב' הקטבים עליהם סובבים חיינו. כדי לבהיר את הדברים העמוקים שנכתבו נצייר את הציור הבא: ראי לנגד עיניך שעון אנלוגי (עגול עם מחוגים) כך שבמקום השעה 12 שהיא הנקודה הכי גבוהה בו, כתוב חג הפסח, ובמקום השעה 6 שהיא הנקודה הכי נמוכה בו, כתוב ראש השנה. על שני צירים אלו בנויים הכתובים.

ע' תיקונים של רשב"י אותם אומרים בארבעים הימים שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים עניינם מעשה בראשית, כלומר בריאת העולם, כלומר לידת הזמן, שחכמינו כינו אותה בשם "יש מאין", כי ספירת חכמה מכונה בשם "יש" והאינסוף או ספירת כתר מכונה בשם "אין", לכן אומר הפסוק "והחכמה מאין תמצא" (איוב כ"ח י"ב) על הפסוק הזה לומדים ע' תיקונים של רשב"י, שהם שבעים תיקונים הנדרשים על מאמר בראשית היורה לידת הזמן ותולדותיו.

יש לשים לב לדמיון הצליל שבין ע' ל- ל "אין", כאשר ערכה של הע' בגימטריה הוא שבעים, שעניינו הריבוי שבעה ימי שבתא, שבעה הבלים, שבעים אומות העולם, וימי שנותינו שבעים שנה, ואילו ה-אַיִן הוא היפוכו, שהוא הייחוד.

ע' תיקונים חדשים דרמח"ל שאומרים בארבעים הימים, שבין ז' באדר שהוא יום לידתו ועלייתו של משה רבינו, עד יום י"ז בניסן, הכוללים את חג הפסח, עליהם נכתב "בלילה ההוא נדדה שנת המלך (אסתר ו' א') סובבים על הקוטב הב', שהוא עניין הגאולה והחזרת היש, היא החכמה, לאַיִן, כלומר לאינסוף ברוך הוא, שהוא עניין החזרת הרע לטוב. כלומר, שהרע יהיה נכפף תחת הטוב, וע' אומות נהיו נכפפים תחת רוחניות ישראל.

על תהליך זה נאמר עַיִן (תיקוני רשב"י) בּעַיִן (תיקוני רמח"ל) יראו בשוב ה' ציון.

כי העין שרואה את מעשה בראשית, שהוא למעשה תולדות הזמן וגילוי הרע, (בחינת ראש השנה) זוכה לראות את מעשה מרכבה, שהוא בחינת סוף מעשה, שהוא הפסח וענין הגאולה, ומכאן עין בעין, כי מי שרואה את לידת הזמן שהוא ראש השנה, דרך ע' תיקוני רשב"י, זוכה לראות את הגאולה והפסח דרך ע' תיקונין חדשים של רמח"ל, רואה בשוב ה' ציון. כי כמו במשוואה מתמטית, הע' תיקונים חדשים של רמח"ל, הם כנגד ע' תיקוני רשב"י, ובכך מתבטל הזמן ונותר רק אינסוף ברוך הוא.

כל טוב וחג שמח