על כינויים ושמות

בס"ד

מה ההבדל בין כינוי לשם? כנוי בא מהמילה כאן, ושֵׁם בא מהמילה שָׁם.

ילד מכנה את הוריו בכינויים אבא ואמא, כי כלפי הילד הוריו הם כאן תמיד איתו. ילד תמיד יקרא לאביו, "אבא" למרות ששמו אברהם. כי היחס בין הילד לאבא הוא קבוע בחינת כאן. כמו בדיבר הראשון, "אנכי ה' אלוקיך" שמילת 'אנכי' כוללת אותיות כאן+ י' (ספירות).

לדוגמא, כאשר נדרש תלמיד למלא טופס, ובאחת המשבצות מבקשים למלא את שם האב, ימלא התלמיד את המשבצת ויכתוב את השם 'אברהם', או כל שם אחר, התלמיד לא יכתוב במשבצת את הכנוי 'אבא', כי במילת אבא מכנה הילד את אביו באופן פרטי, כלפיו הוא אבא. כלפי אחרים הוא אברהם. כי כלפי הילד, אבא הוא בחינת פנים, וכלפי השאר השם אברהם, או כל שם הוא בחינת אחור.

כתיבת תגובה

One thought on “על כינויים ושמות

 1. כינויי שמות הקודש

  שמות הקודש הם עשרה שמות שהזכרנו לעיל, אהיה יה אל חי וכו'. הכינויים הם כמו לבוש לשמות הקדש, כלומר הכינויים אינם חלק מעצם השם כשם שהלבוש אינו חלק מגופו של האדם. לעומת זאת הלבוש מגלה לנו מה אותו אדם מתכונן לעשות. לדוגמא: כאשר המלך לובש מדי צבא, לבושו מגלה את כוונותיו. ולנמשל.

  • כאשר הבורא יתברך רוצה לפעול במידת החסד, הוא לובש לבוש של חסד וזה מרומז בכינויים כמו (שמות לד) "הוי"ה הוי"ה אל רחום וחנון" וכו' ובפסוק זה הוי"ה הוא שם המורה על עצמות הבורא יתברך ואילו חנון ורחום וכו' אינם מורים על עצמותו אלא על כוונותיו של הבורא כביכול.

  השמות עצמם אדוקים בו והם חלק ממנו, ולעומתם הכינויים הם כמו כלים לשמות. דוגמא:

  • שם החסד הוא "אל" והכינויים של שם זה שהם כביכול המשרתים שלו או החיילים שלו הם: גדול, רחום, חנון, חסין, ארך אפים, רב חסד, קדוש, חסיד, סולח.

  • ובגבורה הוא "אלהים" והכינויים שלו הם: אדיר שופט, דיין, חזק, כביר כוח, איש מלחמה, גיבור, פוקד עוון, משלם גמול.

  • וברחמים הוא שם הוי"ה והכינויים הם: נורא, נושא עון, עובר על פשע, אמת, מרום, דם, נוצר חסד, שוכן עד, קדוש.

  למעשה כל התורה הקדושה מורכבת משמות ומכינויים וכינויי כינויים שהם ביטוי למידות הבורא יתברך ולהנהגתו. כיוון שכל השמות הם ענפים לשם הוי"ה ב"ה, הרי שכל התורה כולה מאוחדת בשם יהו-ה.

  • מילוי שם מ"ה: י-ה-ו-ה יוד הא ואו הא, (יוד ואו דלת, הא אלף, ואו אלף ואו, הא אלף.) הגימטריה של היא 45 ( מ"ה ) והוא שם הרחמים. כשהקב"ה רוצה להנהיג את העולם במידת הרחמים הוא מקרין את השם הקדוש הזה בכל היקומים כולם ואז כולם באנרגית הרחמים.

  • אבל כשהוא רוצה להשתמש במידת הדין הוא לוקח שם הנקרא שם ב"ן והוא מילוי של : י-ה-ו-ה יוד הה וו הה, (יוד ואו דלת, הא הא, ואו ואו, הא הא.) הגימטריה של היא 52 ( נ"ב )..

  • כשהקב"ה ברא את העולם הוא הקרין את האנרגיה של ב"ן – מידת הדין, וכשרצה לשתף את מידת הרחמים יצר את אנרגיה מ"ה, על מנת לאזן את מידת הדין.

השאר תגובה