על מהות הקשר שבין האמת לאדם תיקוני זהר

תמונה PRORudy Wilms

מה הקשר שבין המושג אמת למושג אדם, היכן וכמה פעמים מוצנעת המילה אמת בפסוקים הראשונים בספר בראשית, ועל מה היא מרמזת.

הנה הדברים:

בראשית ברא אלהים, סופי תיבות אמת (בראשית א, א) אשר ברא אלהים לעשות סופי תיבות אמת (בראשית ב,ג) כלומר הקב"ה פותח את מעשה הבריאה בתיבת אמת הנרמזת בסופי תיבות של המילים בראשית ברא אלהים ומסיים אותה בתיבת אמת הרמוזה במילים אשר ברא אלהים לעשות.

מה אומר רשב"י על הופעת המילה אמת בראשית הבריאה ובסופה ואיך הוא קושר אותה למושג אדם, נקרא את התיקון השישים ושלושה בתיקוני זהר, הנה הדברים:

דף צה ע"א) אֱמֶת א' בְּרֵישָׁא דְאַלְפָא בֵּיתָא, מ' בְּאֶמְצָעִיתָא, ת' בְּסוֹפֵיהּ, עישורא דִילֵיהּ "יוד הא ואו הא", אֱמֶת דְּאִיהוּ עישור דְּאַרְבַּע מֵאָה וְאַרְבְּעִין וְחַד, הָא רָזָא דְחַמְשָׁא וְאַרְבְּעִין מ"ה, בְּזִמְנָא דְיִשְׂרָאֵל מְשַׁקְּרִין בְּתוֹרַת אֱמֶת, בְאוֹמָאָה דְשִׁקְרָא, אִתְּמַר בֵּיהּ "וְתַשְׁלֵךְ אֱמֶת אַרְצָה" (דניאל ח, יב), מַאי "אַרְצָה"? דָּא שְׁכִינְתָּא, וּבְזִמְנָא דְיִשְׂרָאֵל מְקַיְימִין תּוֹרַת אֱמֶת בְאוֹמָאָה דִקְשׁוֹט, אִתְּמַר בֵּיהּ "אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח".

אמת א' בראש האלף בית, מ' באמצע, ת' בסופו, עשירית שלו יוד, הא, ואו, הא. נסביר את הדברים:

רשב"י אומר וניתן לראות כי אות א' היא האות הראשונה באלף בית העברי, מ' היא באמצע, כלומר מ' היא האות השלוש עשרה מאות א' כאשר סופרים את האותיות ביושר מא' עד ת', ומ' היא האות השלוש עשרה כאשר מונים מאות ת' לאחור בסוד תשר"ק. נמצא המילה אמת כלולה משלושה אלמנטים, שהם ראש אמצע סוף.

כלומר במילה אמת יש שלמות, היא כוללת שלוש אותיות, הנבחנות לשלושה קווים, חסד דין ורחמים ר"ת  תיבות חד"ר, והיות שהיא שלמות היא עניין הנרצה.

ונמשיך בענין, כיצד הגיע רשב"י למסקנה כי האדם הוא בחינה עשירית של המושג אמת, נתבונן בדברים:
אמת גימטרי' 441 כיצד?  א = 1, מ = 40, ת = 400, ועם מילוי אותיותיו, אלף, מם, תיו (שהן שמונה אותיות) הרי 449 ועם הכולל שהוא אחד, 450

עשירית הימנו הוא 45 שהוא גימטריה אד"ם, או שם הוי"ה במילוי אלפין, יוד, הא, ואו, הא, וכל מעשר מעלים למעלה בסוד אשת חיל עטרת בעלה שהוא רוחניות, לכן המעשר של האמת, הוא שם הוי"ה במילוי אלפין שהוא מ"ה, או דמות אד"ם.

(כאן התנועה היא ממטה למעלה, בסוד התנופה) כעת, כאשר מצמצמים את הערך הגימטרי של המילה אמת בעשר (הוא עִישׂוּר) נקבל את המראה הבא: ת  = 40, מ = 4, א = 1, הרי 45 או מ"ה, כלומר ערכה של המילה אמת "דרך (השתלשלות) הצמצום בעשר" מלמעלה למטה הוא מ"ה, שהוא הוי"ה במילוי אלפין, יוד הא ואו הא. נמצא מ"ה למעלה (בחשוב המאות), מ"ה למטה (בחשוב עשרות) והכל אמת.
בְּזִמְנָא דְיִשְׂרָאֵל מְשַׁקְּרִין בְּתוֹרַת אֱמֶת, בְאוֹמָאָה דְשִׁקְרָא, אִתְּמַר בֵּיהּ "וְתַשְׁלֵךְ אֱמֶת אַרְצָה" (דניאל ח, יב) מַאי "אַרְצָה"? דָּא שְׁכִינְתָּא,
בזמן שישראל משקרים בתורת אמת, בשבועת שווא (שקר), נאמר בה ותשלך אמת ארצה, כי ניקוד המילה אמת הוא א חטופה בסגול (ה' נקודות), מ' מנוקדת בסגול (ג' נקודות) כלומר הנקוד של המילה אמת כולל שמונה נקודות, וכאשר ישראל בשבועת שקר, הם גורמים לשבירת העולמות ופיזור כל שמונה הנקודות של המילה אמת, ופזור השכינה בין כל אומות העולם.

וּבְזִמְנָא דְיִשְׂרָאֵל מְקַיְימִין תּוֹרַת אֱמֶת בְאוֹמָאָה דִקְשׁוֹט, אִתְּמַר בֵּיהּ "אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח".

ובזמן שישראל מקיימים תורת אמת בשבועת אמת, נאמר בה אמת מארץ תצמח, כלומר הם גורמים לייחוד שלושת הקווים במילת אמת, ולייחוד שמונה הנקודות שתחתיה בסוד וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב (בראשית לו לט).