על סוד ומי סודה

בס"ד

במשפחה אוהבים לשתות סודה. בשנה שעבר קנתה הדודה מארזי סודה, וכאשר פתחה את הבקבוקים מצאה שם מים ללא גז. סברת הדודה היתה כי בקבוקי הסודה נשמרו בשמש, וכך אבדו את כוחם המוגז.

כך דרכה של תורה, היא מגלה את סודה שמי ששרוי בצל האמונה שם קריר שקט וממוזג. כוחם של פרקי סוד הוא דווקא בצל האמונה המכוסה ולא בעולם הגלוי והמפורד תחת קרני השמש היוקדות.