על שבעה הבלים בהם מתקיים העולם

שלום לכולם,

את הסיפור על שלגיה ושבעת הגמדים מכירים כולנו. סיפור על בת מלך שאימה נפטרה בעת לדתה ואביה נשא אישה אחרת תחתיה. כל עוד הייתה שלגיה ילדה קטנה וחביבה התנהלו החיים בארמון על מי מנוחות, אך משגדלה שלגיה והפכה בעקבות מראיה להוות איום על אמה החורגת, השתנה הלך הרוח בארמון.

האם החורגת בקשה מאחד הציידים אוכלי שולחן המלך לארוב לשלגיה, לשים קץ לחייה ואת ליבה כהוכחה למותה להניח בקופסא ולהביא למלכה. אך הצייד הרחום שיצא בשליחותה הקטלנית של המלכה לא יכול היה להרוג את שלגיה שיצאה לטייל ביער. הוא הרג איילה תחתיה ואת ליבה הניח בקופסא והביא למלכה.

שלגיה שנותרה לבדה ביער החלה לחפש מקום מקלט כי הבינה שאל הארמון היא לא תוכל לשוב. היא מצאה בקתה נעימה וחביבה שדייריה התגלו כשבעה גמדים. שבעת הגמדים עוזרים לשלגיה לקיים חיים בבקתה עד בואו של הנסיך.

מדוע שבעה גמדים ולא ששה או שמונה? נתבונן בפסוק המדבר על שבעת ההבלים המקיימים את העולם ונראה מה הקשר שבין שבעת הגמדים לשבעת ההבלים.

"הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל." נתבונן בפסוק ונראה כמה הבלים הוא מזכיר:

הבל  - אחד, הבלים - מעוט רבים - שניים, ביחד שלושה הבלים והמשכו של הפסוק הבל - אחד, הבלים - מעוט רבים - שניים, ביחד שלושה הבלים, ועם שלושת ההבלים הראשונים ששה הבלים, הכל הבל - הבל שביעי. כלומר קהלת מזכיר שבעה הבלים בפסוק.

הבל הוא נוטריקון "הב-אל".

"הב" גימטריה 7.

"אל"  - אות א' היא הויה אחת שהיא כ"ו או 26, אות ל' בגימטריה 30.

נמצא "הב-אל" גימטריה 63 או ס"ג.

63 כפול 7 הבלים הם 441 שהם גימטריה של המילה אמת, כי א  = 1, מ = 40, ת = 400,

ואם קוראים את המספר מימין לשמאל כך: 144 נקבל את המילה אדם, כי א = 1, 40 = מ, 4 = ד

נמצא  לפי דברי קהלת כי העולם מתקיים על שבעת ההבלים המקיימים שווי צורה עם המושג אדם והמושג אמת.