על שום מה יתרה שנת חמה על שנת לבנה אחד עשר יום

שלום לכולם,

להווי ידוע כי מחזור שנת החמה בעל 365 ימים, ומחזור שנת לבנה הוא שנ"ה, כלומר 355 יום. נמצא כי שנת החמה יתרה על שנת לבנה באחד עשר יום, אך מהו שורשו הרוחני של ההפרש הזה?

במדרש מסופר כי ב' המאורות הגדולים שמשו בכתר אחד, ובאה הלבנה קטרגה ואמרה, "אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד", אמר לה הברוך הוא: "לכי ומעטי עצמך". והנה אנו רואים כיצד במדרש זה מופיע השורש להפרש שבין שנת החמה לשנת הלבנה, כי ב' המאורות הגדולים הם חמה ולבנה, והיו משמשים בכתר אחד, כלומר בראש אחד, ובאה הלבנה וקטרגה על השיתוף, (משום שלא נאה לה לשתף, היא רוצה לשמש יחידה, כמו אדם שלא רוצה להשתמש באותו מטבח עם חברו, או שלא רוצה שישבו לידו במושב באוטובוס או ברכבת, והדוגמאות רבות) לכן מסר לה הקב"ה רפואה והיא, "לכי ומעטי את עצמך", כלומר את אינך רצה לשמש עם החמה בכתר אחד, אז לא רק שלא תשמשי איתה יותר בכתר אחד, אלא לכי ומעטי את עצמך, כלומר קומתך תקטן משלה, ואת תעמדי תחתיה. וזו למעשה תוצאת קטרוג הלבנה. לא רק שאבדה את הכתר, אלא שיש כעת מתווך בינה ובין הכתר היא החמה.

עד כאן הבנו מדוע קטנה שנת הלבנה משנת החמה, אך מדוע ההפרש שבין שנת החמה לשנת הלבנה עומד על אחד עשר יום, לא יותר, ולא פחות? מה מיוחד במספר הזה, מהו שורשו הרוחני?

נתבונן בדברים, שמו הגדול של ה' יתברך במידת הרחמים נכתב ד' אותיות, י',ה',ו', ה'. י' נבחנת לספירת חכמה, ה' ראשונה לספירת בינה כך:

י' = חכמה

ה' = בינה

הצרוף של ספירות חכמה ובינה נקרא בשם י"ה, כי כפי שאמרנו לעיל, י' רומז על חכמה וה' על בינה. ספירות חכמה ובינה נקראות בשם אבא ואמא, ב' רעין דלא מתפרשין, שני רעים שלא מתפרשים, כלומר נמצאים בדבקות לפי הזהר.

כך היו ב' המאורת לפני הקטרוג, כל מאור היה לו י"ה, כלומר אבא ואמא חכמה ובינה, שהוא בגימטריה חמישה עשר, כי אות י' ערכה עשר ואות ה' ערכה חמש, הרי ביחד י"ה הוא חמשה עשר. היות שקטרגה הלבנה על השתוף, אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך, ומה פירושו, בתחילה היו לה י"ה, אבא ואמא חכמה ובינה, או חמישה עשר, ועתה לאחר המעוט נחסרו ממנה ד' בחינות, הן ד' אותיות שם ה' במידת הרחמים שהן י', ה', ו', ה, וכעת נשארה שארית של __--========---==אחד עשר, כי חמשה עשר פחות ארבע הן אחד עשר, והוא השורש הרוחני להפרש שבין שנת החמה לשנת הלבנה, כי שנת החמה מחוברת לאבא ואמא, חכמה ובינה ואותיות י"ה, ואילו הלבנה בשל הקטרוג, נתרחקה ממידת הרחמים, ומעתה היא נזקקת להתעבר כדי להשתוות לקומת החמה.

לכן אנו מעברים את השנים, לכפר על קטרוג הלבנה. וכל הפסוקים בתורה המזכירים את נושא קטרוג הלבנה, עניינם י"א, או אחד עשר, אחד עשר כוכבים, אחד עשר יום מחורב, אחת עשרה יריעות המשכן, אחד עשר סמנני הקטורת וכו'.

כל טוב לכולם, הצלחה וברכה

...

מקור: באור הגר"א לסדר עולם רבא עמוד י"ח