ענין זכר ונקבה בעבודת ה', שנאמר בפסוק הייחוד בפרשת ואתחנן

שלום לכולם,

בפרשת ואתחנן, אותה אנו קוראים השבוע, מופיע פסוק הייחוד, "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד" (דברים ו' ד') שואל הזה"ק מהו אחד? ומשיב זו כנסת ישראל, המתאחדת בקב"ה, שהוא זעיר אנפין. שאמר רבי שמעון: הזיווג של דכר ונוקבא נקרא אחד. מהו הטעם? הוא משום שזכר בלי נקבה נקרא חצי גוף, וחצי אינו אחד. וכשמתחברים יחד ב' חצאי גוף נעשה גוף אחד, ואז נקראים אחד.

במאמר שלפנינו שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, מבאר הרב מהו יסוד הזכר שבכל אחד, מהו יסוד הנקבה שבכל אחד, ומדוע רק בקיום שניהם יחד, יכול להקרא אדם שלם, כמאמר הפסוק, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם" (בראשית ה' ב').

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed