עצם השכל הוא נפש אדם

בס"ד

עצם השכל הוא נפש האדם

והטעם לכך שהנפש היא עצמו של האדם - שאין הרגש בלי תנועה, פירוש : כל הרגש הוא חידוש צורה, וכל חידוש צורה נבחן לתנועה בנפש האדם, רוצה לומר שלפעמים יפסק ההרגש, וזו הוכחה שהרגש הוא בן תנועה, כי לפעמים נמצא ולפעמים אינו נמצא, ובעצמותו לא שייך תנועה, כלומר בעצמותו יתברך אין עניין שלפעמים נמצא לפעמים לא נמצא, אלא הוא תמיד נמצא, וכמו כן הנפש שהיא "עצמו של אדם", שהיא דומה לעצמותו יתברך, כי עצמותו יתברך היא מהות המציאות, ואילו הנפש היא מהות האדם, אין מצב שלפעמים אינה נמצאת, היינו שאינה מרגשת את עצמה, אפילו לאחר פטירת האדם מרגשת את עצמה.

פרי חכם, אגרת ה' עמ' נח-נט.

...

תמונה : Danny Perez Photography