עשרה דורות מאדם עד נח ועשרה דורות מנח עד אברהם אבינו

כ"ו דורות מאדם הראשון עד משה רבינו, כ"ו הוא גימטריה של הויה פשוט י-ה-ו-ה, כ"ו דורות בהם נצרף החומר האנושי

כ"ו דורות מאדם הראשון עד משה רבינו, כ"ו הוא גימטריה של הויה פשוט י-ה-ו-ה.

עשרה דורות מאדם עד נח בהם מתקלש הצלם האלוקי עד כדי מחייתו מעל פני האדמה. עשרה דורות של שיקום ובניה יעברו מדורו של נח עד אברהם אבינו, עד שיטהר החומר האנושי שבאדם לשמוע את הצווי האלוקי "לך לך מארצך וממולדתך", ועוד ששה דורות נוספים יחלפו עד משה, בהם תזדכך האוזן האנושית לשמוע בסיני "אנכי ה' אלוקיך".

הציור שלפנינו מתאר את השתלשלות הדורות מאדם הראשון עד נח בהם חלה ירידה באיכות חיי הנבראים, עד כדי החלטה אלוקית לתחום את ימי חייו של הנברא לכלל של מאה ועשרים שנה.

החל מדורו של נח (הוא דור המבול) דרך קורבנו של שם, תחול עליה בהתפתחות אנושית עד לדורו של אברהם אבינו שיחל לפסוע לכוון ארץ ישראל ולהתיישב בה, ותגיע לשיאה בימי משה רבינו, מובחר הנבראים, שיוציא את ישראל ממצרים.

שבוע טוב