עשר ספירות בלי מ"ה

הר הבית בידינו

הר הבית בידינו

ודע כי יש עשר ספירות כח"ב חג"ת נהי"מ (כתר,חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות) והם כנגד עשרה שבועות שבין י"ז בתמוז לראש השנה. ספירות כח"ב כתר חכמה בינה (שהן ג"ר בחינת ג' ראשונות) הן כנגד שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לט' באב.

לשון מהיר, ספירות ג"ר כנגד שלושת השבועות בין י"ז תמוז לט' באב.

ספירות חג"ת נהי"מ (חסד, גבורה, תפראת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, הנקראות גם ז"ת, ז' תחתונות) הן כנגד שבע שבתות שבין ט' באב לראש השנה, שבע שבתות אלו ידועות כשבע שבתות דנחמתא, שבע הפטרות של נחמה שמפטירים בנביא, לאחר קריאת התורה.

לשון מהיר, ספירות ז"ת כנגד שבע שבתות דנחמתא, שבין ט' באב לראש השנה.

שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לט' באב הם שבועות המסמלים את חורבן המקדש בלבו של אדם, והן כוללות את הסיבה לחורבן, רצונו של האדם לספק את צרכיו העצמיים. זה יסוד חורבן כל בית ובהכללה ניתן לומר כי זה יסוד חורבנה של כל חברה, תרבות, ואומה באשר היא.

למילים שנאמרו בקשר ביום כ"ח אייר,"הר הבית בידינו", יש שורש רוחני גבוה, הן היסוד לכל תקומה באשר היא. בידי כל פרט מצוי הכח (הפונציאל) לבנות אדם וחברה. כל פרט יכול להכריע אם הוא עושה לטובת עצמו או לטובת זולתו. כי טובת זולתו היא היא הכוונה עליה הושתתה הבריאה כולה. וככל שנקדים לכוון בבנין הבית הפנימי שבלבנו, כך גם לנגד עינינו תבנה חברה טובה ואוהבת.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=__f3-j_2DN0]