פני הארץ

פני הארץ

תוכנית שנועדה לשפר את אייכות החיים בארץ, בקווים כלליים, מתוך ראייה ברורה כי העלייה, הריבוי הטבעי וההגירה יוצרים תנאי מציאות חדשים שאנו מנסים להתמודד עמהם.

אהרחבת והעמקת ערוצי הנחלים הטבעיים: שיקום וטיפוח הצמחייה הטיבעיתהרחבת אפיק הנחלים והעמקתם תאפשר גם נתיב תנועה ימי ותנועת אנשים שתבוא מתוך המים.

ב. צירי התנועה מצפון (נהריה, עכו, קריות, חיפה) למרכז הארץ, או מדרום, (אשדוד, אשקלון) תעשה     באמצעות רחפות בים התיכוןעומס ונפח התנועה יעבור מן היבשה לים.

ג. הפקת אנרגייה באמצעות גלי הים, הרוח, אנרגייה סולרית, וגז טיבעי שיופק מקידוחים בים התיכון.

ד. פרוק בתי הספר לקבוצות למידה תומכות פרוייקטים. ילדים ונוער יתרמו למערך החיים האקולוגי.

ה. הכשרת כוח אדם: ילדים, נוער ובוגרים לשירותי רפואה וסיעוד.

ו. הוצאת מחלקות יולדות ויילודים מבתי החולים, והקמת בתי יולדות ברחבי הארץ בסביבה ירוקה ותומכת.

ז. בתי החולים יהיו פנוים לרפואה דחופה בלבד.

ח. מרפאות, או שירותי רפואה אלטרנטיבים ינתנו במסגרת הקהילה.

ט. יעודדו אפשרויות מגורים אלטרנטיביות, כמו כפרים עגולים, חדרים עגולים.

י. יצירת תודעה במרחב האנושי שהכל זמני, כמו העונות, ולכן הארגון צריך להיות קל מהיר ונוח. אנשים יצברו פחות רכוש ויחיו ללא שימוש בכסף.

והשיר שנתן השראה לכתיבת שורות אלו

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tR_DIOMo9A8&w=425&h=349]

eeeeeeeeeeEE9

                                                                                                        Earth Mother

Earth mother your children are here
High and feeling dandy
Earth mother your children are here
Ripped on coke and candyOnce the earth was a garden
It gave us all we need
Then it grew so barren
All because of greed
Once the air was for breathing
And clouds caused rain to fall
Then it filled with poisons
Strangling us all

Water was once for drinking
And giving life to the land
Then it was used for cooling
The machinery of man

It's not your fault you're ill now
It's the men who went before
Your children are at your side now
Don't worry anymore

Your children are your salvation
They see your life as their own
They recognize no nation
They dance around your throne

Dancing in the meadows
To the sound of a living tree
In and out of the shadows
Laughing with the breeze.

(© 1971 God Tunes and Mole Music Company)