פרשת דברים, מה המצב החשוב בעבודת ה' - ההתלהבות או חוסר ההרגש?

שלום לכולם,

במאמר שנשמע היום, שנכתב לפרשת דברים תשל"ט, כרך ב', מסדרת הספרים ברכה ושלום, מבאר הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מהו המצב החשוב בעבודת ה' - ההתלהבות או חוסר ההרגש, ומדוע דווקא המצבים שאדם מחשיב כקטנות, מצבים שהם יבשים, שאין בהם שום לחלוחית, ורחוקים מאוד לכאורה מרצון ה', הם הכלים האמיתיים, שצריכים לישועת ה', ולירושת ארץ ישראל.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed