פרשת ויגש

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

בפרשת ויגש, נשברים אחי יוסף, ומביאים את בנימין אחיהם הקטן למצרים. בני יעקב אינם יודעים כי המשנה למלך מצרים, הוא אחיהם יוסף, (כי יוסף דבר עמם מצרית, והם דברו עימו עברית, ומנשה בנו היה המליץ (המתרגם) בניהם, והם לא ידעו כיו יוסף מבין עברית, גם בשעה שמכרו אותו לעבדות היה נער, ולא היתה בו חתימת זקן, והם כאשר מכרוהו כבר היתה בהם חתימת הזקן והוא הכירם).

זאת ועוד, בני יעקב אינם יודעים כי יוסף יודע שהם אחיו, וכי אחיהם הקטן בנימין, גם הוא אחיו הקטן, בן אמו ,רחל. מדרש תנחומא לפרשת ויגש (פרק מד, סימן ד') מתאר את אותו מפגש בין יוסף לאחיו הצעיר בנימין. במפגש שואל יוסף את בנימין אם נשא אישה, בנימין משיב בחיוב, ויוסף ממשיך לשאול האם יש לו בנים. גם כאן באה תשובה חיובית, וכאשר שואל יוסף לשמותיהם של בני בנימין, ובנימין נוקב בשמותיהם, יוסף משיב בשאלה, "מי שמע שמות כאלה?" ובנימין מסביר ליוסף, מדוע נקרא כל אחד ואחד מבניו בשמו:

"אמר להם יוסף: הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי?
אמרו לו: הן.
אמר ליה יוסף לבנימין: יש לך אשה?
א"ל: הן.
א"ל: יש לך בנים?
א"ל: יש לי עשרה.
ומה שמם?
א"ל: בלע, ובכר, ואשבל וגו'.
א"ל יוסף: מי שמע שמות כאלה?
א"ל: כלם על אחי בן אמי, שהיה גדול ממני קראתי להם אלו השמות:
בלע שנבלע בין האומות
ובכר שהיה בכור,
ואשבל שנשבה,
גרה שנעשה גר,
ונעמן שהיה נעים,
אחי על שם שהיה אחי בן אמי,
וראש שהיה ראש וגדול עלי,
מופים שהיה יפה ומיפה,
וחפים שלא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו,
וארד שירד בגולה ושהיו פניו דומה לורד, ומיום שגלה יוסף אחי ירד אבי מעל המטה וישב על גבי קרקע שוכב.

ולא עוד,
 אלא בשעה שאני רואה את אחי, כל אחד ואחד יושב לו אצל אחיו ואני יושב לבדי זולגין עיני דמעות.
באותה שעה נתגלגלו רחמי יוסף עליו, שנאמר: וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו".

בציור רואים את יוסף ואחיו בעת בה יוסף מלך מצרים מתוודע לאחיו,  ברקע האיור רואים את הארמן ועבדי פרעה . כמו כן בציור רואים את יוסף בוכה על צווארי אחיו בנימין בגלל שני בתי המקדש שיהיו בחלקם,  ברקע הציור לצביעה יש את ארץ גושן הטובה למרעה הצאן עבור בני יעקב

יוסף ואחיו בעת בה יוסף מלך מצרים מתוודע לאחיו, יחיאל אופנר, כפר חב"ד לזיכוי הרבים

יוסף בוכה על צווארי אחיו בנימין בגלל שני בתי המקדש שיהיו בחלקם, ברקע הציור לצביעה יש את ארץ גושן הטובה למרעה הצאן עבור בני יעקב.

תמונה מהאתר של יחיאל אופנר מכפר חב"ד המצייר חיי חסידים.

שבת שלום