פרשת "כי תשא", שורשה של תשובה בפנימיות

פרשת כי תשא, תיקון כלי קבלה בעל מנת להשפיע

פרשת כי תשא, תיקון כלי קבלה בעל מנת להשפיע, שורשה של תשובה

מספרת התורה בפרשת כי תשא, כי בשעה שבושש משה לרדת מן ההר, חשש העם לגורלו של משה, ובקש מאהרון אחיו, שיעשה להם אלהים אשר ילכו לפניהם. אהרון אשר נענה לפניית העם, בקש מהם לפרוק מעליהם את נזמי הזהב, אותם שם בחרט, אשר מתוכו עלה עגל מסכה. לכאורה מתארת התורה תאור חיצוני של מעשה העגל. מהו אם כן עניינו של עגל הזהב בפנימיות, בנפש האדם? מה הוא בא לתקן? ומדוע קבעה התורה כי מידי שנה בשנה נחזור ונתקן תיקון זה ביום הכיפורים דווקא?

אומר הזה"ק': בשם אלהים יש חמש אותיות המרמזות על ה' בחינות - כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות. ה' הבחינות הללו מתחלקות לכלים דהשפעה וכלים דקבלה. כתר וחכמה הם בחי' כלים דהשפעה, בחינת חסד, בחינת אמונה. כאשר בינה ז"א ומלכות, הם בחי' כלים דקבלה, שעניינם - לקבל הנאה ותענוג, וכן עניינם ידיעה, היפך האמונה.

משה רבינו מבין היטב את חטא עגל הזהב, שעניינו הוא התייחסות לנגלה ולנראה בלבד (כלים דקבלה), תוך כדי התעלמות מוחלטת מהנסתר, שהיא כלי ההשפעה או האמונה. משה מבין כי העדרותו הממושכת, העלתה על פני השטח תחושה של אהבה התלויה בדבר.

משה מבקש רחמים על עם ישראל, שחטא  בעגל הזהב, ומתבקש ע"י השם לעלות להר סיני ולהתייצב עמו שם. שם, בהר סיני, מספרת לנו הגמרא במסכת ראש השנה בשם רבי יוחנן, הראה הקב"ה למשה מפתח תיקון העולמות, שיהיה מונח עימו תמיד, מהו תיקון העולמות? ביטול מציאות כלי הקבלה, ע"י העלאתם לכלל כלי ההשפעה, שהוא ענין שבת, והוא השפעה מוחלטת. לכן מכונה יום הכיפורים בשם "שבת שבתון", בו מתבקש הנברא לבטל ה' בחינות דכלי קבלה שלו הכוללות: א. אכילה ושתייה; ב. רחיצה;  ג. סיכה; ד. נעילת הסנדל; ה. תשמיש, כדי להקטין את להבת האש הפרטית, המכונה כלי קבלה, ולהגדיל את להבת אש הכללית הנמשכת מהנשמה, המכונה כלי השפעה.

כותבת פרשת כי תשא:

פסוק                                       הנהגת הספירות בעולם               השתלשלות שם הויה בעולמות

וַיֵּרֶד יְהוָה בֶּעָנָן, וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם,     נמשך מהנהגת ספירת כתר                     קוצו של יוד

וַיִּקְרָא בְשֵׁם, יְהוָה,                      נמשך מהנהגת ספירת חכמה                          י

וַיַּעֲבֹר יְהוָה עַל-פָּנָיו                      נמשך מהנהגת ספירת בינה                           ה

וַיִּקְרָא, יְהוָה                              נמשך מהנהגת ספירת תפארת                       ו

יְהוָה                                       נמשך מהנהגת ספירת מלכות                         ה

 

אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, "מהו ויעבור ה' על פניו ויקרא? עבר על מידותיו, עובר מכסא הדין לכסא הרחמים, א"ר יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם: ה' ה', אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה".

הנה כאן מלמד הקב"ה את משה את סוד התשובה, ומהו סוד התשובה, תשוב הא לגבי ואו, איך תשוב האות הא לגבי האות ואו, כאשר קוראים בשם "יהוה, יהוה", פעם האחת כנגד ספירת מלכות, פעם שניה יהוה כנגד זעיר אנפין, וכאשר מיחדים אותם בקריאה סמוכה, כלומר, ה' ה', סימן שהמלכות מחוברת לזעיר אנפין, ולא שורה בה יותר כוח הדין המנתק והמפריד, או אז עובר הקב"ה מכסא הדין לכסא הרחמים, שנאמר ויעבור על פניו.

כי אם המלכות נמצאת מחוברת לזעיר אנפין לא יכול לשרות עליה כוח הדין, והוא שנתן הקב"ה למשה מפתח של רחמים, וכל אימת ששורה הדין על העולם, על ישראל לקרוא בשם הויה פעמיים, לגרום לזווג של מלכות בזעיר אנפין, אז נאספים כל הדינים השורים בעולם ונכללים בזעיר אנפין שהוא קו אמצעי, בחינת רחמים, ויכול הקב"ה לשפוט את העולם ברחמים הנכללים מקו אמצעי.

לשון אחר, ע"י הקריאה בשם "יהוה, יהוה", מבטלים את מציאות כלי הקבלה בפני עצמם, המכונים "אלה", (הנמשכים מספירות, בינה, זעיר אנפין ומלכות), מעלים אותם ומכלילים אותם בכלי השפעה המכונים "מי", (הנמשכים מספירות כתר וחכמה), ובעלית כלי קבלה המכונים "אלה" לכלי השפעה המכונים "מי", עוברים כלי הקבלה תיקון בעל מנת להשפיע, וזה מפתח הרחמים שנותן הקב"ה למשה בהר סיני, ואותו מתאר רבי יוחנן במסכת ראש השנה.

מה למעשה מלמד אותנו הקב"ה בהנהגה שלימד למשה בהר סיני? כל אדם יכול לקבל מהקב"ה ולהיות איתו בקשר בתנאי שהוא מקבל בעל מנת להשפיע, כך יוכל המקבל להיות בקשר של קבלה (הנאה) עם הקב"ה, וולהשפיע את טוב הקשר בעולמות.

כל טוב הצלחה וברכה

...

תמונה cinz