ראה חיים עם אשה אשר אהבת, זהר פרשת קרח

שלום וברכה לכולם,

ראה חיים עם אשר אשר אהבת (קהלת ט' ט')

ראה חיים עם אשר אשר אהבת (קהלת ט' ט') זהר פרשת קרח

מהו שאמר קהלת, "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש"? נתבונן בדברי הזהר הקדוש פרשת קרח אות כח באדיבות אתר הסולם, על הפסוק שאמר שלמה המלך הוא קהלת, ונקרא בעיון את באור הסולם שכתב רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל.

זהר קרח אות כח) רבי אלעזר הוה קאים קמיה דרבי שמעון אבוה, א״ל, כתיב ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך. א״ל, ת״ח, ראה חיים עם אשה אשר אהבת דא הוא רזא, דבעי בר נש לאכללא חיים באתר דא, דא בלא דא לא אזלא. ובעי ב״נ לאכללא מדת יום בלילה, ומדת לילה ביום. ודא הוא ראה חיים עם אשה אשר אהבת מאי טעמא בגין כי היא חלקך בחיים, דחיים לא שראן אלא על דא. ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש, כמה דאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך.

באור הסולם אות כח) רבי אלעזר הוה וכו׳: ר״א, היה עומד לפני ר׳ שמעון אביו. אמר לו כתוב, ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך. מהו פירושו. אמר לו בוא וראה, ראה חיים עם אשה אשר אהבת, זה הוא סוד, שצריך האדם לכלול חיים מעץ החיים שהוא ז״א, במקום זה, שהוא מלכות הנקראת אשה. זה בלא זה ז״א בלא מלכות, אינו הולך. וצריך האדם לכלול מדת יום בלילה דהיינו מדת ז״א שנקרא יום, במלכות שנקראת לילה, וכן להיפך, מדת לילה ביום. וזהו, ראה חיים עם אשה אשר אהבת. מהו הטעם. משום, כי הוא חלקך בחיים, כי החיים שה״ס הארת החכמה, אינם שורים אלא על זה, על מלכות, שאין הארת החכמה מתגלה במקום אחר זולתה (כנ״ל ב״א דף רע״ו ד״ה ועוד כמה). ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש, הוא כמו שאתה אומר, בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך. כי דעהו הוא אותיות דע ו״ה, שהם ז״א ומלכות.

הרחבת הדברים: רבי אלעזר היה עומד לפני רבי שמעון אביו, מה שמתאר הזהר כעמידה של רבי אלעזר לפני רבי שמעון אביו, הכוונה היא שרבי שמעון היה מאיר לבנו, רבי אלעזר, הארת הפנים, כפי הכתוב בברכת כהנים, יאר ה' פניו אליך ויחונך.

רבי אלעזר שואל את רבי שמעון אביו, מה פירוש הפסוק מקהלת, "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך", ורבי שמעון משיב, בא וראה, כלומר תתקרב למקום בו אפשר לראות את פירוש הפסוק, ראה חיים עם אשה אשר אהבת, זה הוא סוד, ומה עניינו? שצריך האדם לכלול חיים מעץ החיים שהוא ז״א, במקום זה, שהוא מלכות הנקראת אשה. זה בלא זה ז״א בלא מלכות, אינו הולך. כי ז"א הוא ימין וחסדים, ומלכות היא שמאל וחכמה, וזה בלא זה אינו הולך, כלומר ההליכה היא בב' רגליים ימין ושמאל, באופן כזה שהגוף נצב באמצע.

וצריך האדם לכלול מדת יום בלילה דהיינו מדת ז״א שנקרא יום, במלכות שנקראת לילה, וכן להיפך, מדת לילה ביום. כלומר לכלול שמאל בימין, ושמאל בימין, וזה קשה לאדם, לכלול ולקשר ב' הפכים, כי טבע העולם, הוא לאחוז באחד מב' הקצוות, או במידת יום, או במידת לילה, כלומר או בחכמה, או בחסדים מכוסים, אך קשה לאחוז בב' ההפכים יחדיו.

ורק אחיזה בב' הפכים שהם חסד וחכמה פירושו, ראה חיים עם אשה אשר אהבת. מהו הטעם. משום, כי הוא חלקך בחיים, כי החיים שה״ס הארת החכמה, אינם שורים אלא על זה, על מלכות, שאין הארת החכמה מתגלה במקום אחר זולתה (כנ״ל ב״א דף רע״ו ד״ה ועוד כמה). ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש, הוא כמו שאתה אומר, בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך. כי דעהו הוא אותיות דע ו״ה, שהם ז״א ומלכות.

מהו עמלך אשר אתה עמל תחת השמש? השמש הוא בחינת ז"א, והעמל אשר אתה עמל תחת השמש, פירושו החיבור של ז"א ומלכות שהוא עבודת האדם, לחבר בין משפיע ומקבל, לכן אומר הפסוק, בכל דרכיך דעהו, בכל הדרכים שאתה הולך דעהו, ומה פירוש דעהו? דעהו אותיות דע ו"ה, כי ד"ע הוא בחינת ספירת דעת והוא המחבר בין ז"א שהוא ו' דשם הויה, ומלכות שהיא ה' דשם הויה. כלומר בכל דרכיו צריך לקשור אדם בין משפיע למקבל, כי רק באופן זה הוא יודע את ה', כי ידיעת ה' והתקשרות עימו, מיישרת את כל העיקולים המכונים בשם אורחות.

שנזכה ונצליח