רק כשיש לאדם כח אחד חזק

בס"ד

רק כשיש לאדם כח אחד חזק, אותו כח הוא יכול לפעול וכל הרצונות מתבטלים כנגדו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה שיצליח בתורה, אזי הוא צריך לראות - שהרצון לעסוק בתורה יהיה יותר חזק משאר רצונות שבו, וזאת ע"י הגדלת קו ימין, דהיינו חשיבות התורה. ואז הם נכנעים נגדו, משום שיש בכח הגבור להכניע את החלש. לכן הרצון החזק מכניע את רצון העצלות ואת הרצון לכבוד, ואת שאר התאוות.

ימין ה' עושה חיל, ברכת שלום טיוטות, עמ' שצא טור ב'