שבעת הימים של ארץ ישראל, שבע הארות המאירות בנפש האדם את ארץ ישראל שבו

שלום לכולם,

שבעה קנים למנורה, כנגד שבעת הימים. המילה ימים, היא לא רק לשון ריבוי למילה יום, שהוא בחינת אור, אלא לשון ריבוי למילה ים, שכתוב, ולמקוה המים קרא ימים (בראשית א', י'). וכעת, כאשר אנו קוראים את המושג ,שבעת הימים, אנו יכולים לחשוב, הן על מים, והן על אור. אומר הזה"ק, כפי שתכונת המים היא לרדת ממקום גבוה למקום נמוך, כך תכונת האור האלוקי לרדת, ולהיות מושפע אל הכלים, הנבראים, (מקום נמוך). גם אומר הזה"ק כי בכל מקום אשר מוזכר המושג, נהר, הכוונה הוא לאור האלוקי, כפי הביטוי נהרו פניו, שהכוונה היא, שהאירו פניו, כלומר, זרחו מאור.

אור שבעת הימים מושפע אל ארץ ישראל דרך שבעה מקורות מים

א) ברכת רם

ברכת רם, תמונה אתר טיולי

ברכת רם, תמונה אתר טיולי

רם הוא כינוי לקב"ה, ורם, הוא מלשון רוממות, כפי שכתוב בתפילת המועדים, אתה רוממתנו מכל הלשונות. גם בשמו של אברהם אבינו נמצא את שם התואר, רם, ודרשו רבותינו את השם אברהם מלשון אהב-רם, שכל אהבתו היתה נתונה להקב"ה. וזו הארה ראשונה המושפעת אלינו מארץ ישראל, אהבת רוממותו יתברך.

ב) אגם החולה

ימת החולה, תמונה עוזי יכין

ימת החולה, תמונה עוזי יכין

אגם החולה, מלשון חוּל ה', כפי שכתוב בתהלים קי"ד ז' בהלל שאנו אומרים בפסח, "מִלִּפְנֵי אָדוֹן, חוּלִי אָרֶץ, והכוונה היא מלפני האדון מחולל הארץ, כפי שאנו אומרים מחולל ניסים, שכוונה היא גורם לניסים ומלשון מחוׂל, כפי שכתוב במסכת סוכה כי לעתיד לבוא הקב”ה עושה מחול לצדיקים וכל אחד ואחד מורה באצבע ואומר : “הנה אלוקינו זה קיוונו לו ויושענו”. מחול מלשון מ"ה חו"ל ששם מ"ה, הוא שם הויה במידת רחמים, מסובב לאדם את הרגשת החול והפירוד בחייו, שהיא בסופו של יום תוביל אותו אל דרך האמונה. ומדוע נמשלו צדיקים לדגים? כי כמו שדגים חיים מתחת לפני המים, ואין להם חיים מחוץ למים, כך גם לצדיקים אין חיים מחוץ למי התורה. ונוסיף ונאמר כי שמו של האגם בלשון ערב, הוא אגם סומכי, כי סאמאכ בערבית הוא דג, ואגם סומכי, או ימת סומכי, הוא אגם הדגים (הצדיקים).

הארה השניה המושפעת אל ארץ ישראל שבאדם, היא ההארה כי כי כל המחול, שאנו עדים לו, כלומר המציאות הסובבת אותנו, הוא ריקוד שמסובב לנו ה' יתברך.

ג) ימת הכנרת, ימת נפתלי

ים כנרת תמונה אלן

ים כנרת תמונה אלן

ימת הכנרת, מלשון כנור, נוטריקון כאן אור, ונמשלה בכתבי האר"י הקדוש, לספירת הבינה אשר מימיה מתוקים. ביחסים שבין אדם לחברו, היא נמשלת להבנה, כי כאשר אדם מרגיש שיש לו הבנה עם חברו, הוא מרגיש מתיקות, והקשר עם חברו הוא מקור חיים עבורו.

בחסידות אומרים כי כנור, מורכב מב' תיבות כ"ו נ"ר, כאשר כ"ו, הוא שם הויה פשוט, י,ק,ו,ק  ונ"ר הוא גימטריה ג' ייחודים: א) הויה אדני (גימטריה 91) ב) הויה אלקים (גימטריה 112) ג) הויה אהיה (גימטריה 47).

הארה השלישית המושפעת אל ארץ ישראל שבאדם, היא הרגשת המתיקות, האהבה וההבנה שיש בין אדם לזולתו.

ד) נהר הירדן

נהר הירדן, תמונה ארנון הדס

נהר הירדן, תמונה ארנון הדס

במסכת בכורות נ"ה נדרש שמו יורד (מנח"ל דן) והוא הגבול בין עבר הירדן המזרחי לארץ ישראל, או בין ג' הספירות הראשונות שהן ג"ר דבינה, לז' הספירות התחתונות שהן ז"ת דבינה. כאשר רוצים יהושע ובני ישראל לחצות את הירדן, ולהכנס לארץ ישראל, לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, מאיימים מי הירדן לשטוף אותם, ככתוב והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר (יהושע ג' ט"ו). אמר להם יהושע: אם אין אתם מקבלים עליכם את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם, והתנאי שהתנה יהושע עם בני ישראל את חציית מי הירדן, הוא שכל אחד מחוייב לקבל על עצמו, שהוא לא מבין הכל ולא יודע הכל, כלומר להיות קטן ביחס לאלוקות.

זוהי ההארה הרביעית המושפעת אל ארץ ישראל שבאדם

ה) ים המלח

זריחה מעל ים המלח, תמונה, רון אלמוג

זריחה מעל ים המלח, תמונה, רון אלמוג

כאשר אנו חושבים על ים המלח, אנו חושבים, על טיול שנתי, על מקום נופש, על אוצרות טבע, או מוצרי טיפוח. אך איזו הרגשה מאיר לנו ים המלח הנמצא בתוכינו, כי התורה אינה ספר הסטוריה או ספר ג"ג, אלא בתורה מלובש אור ה' יתברך, וכאשר מאיר לנו ה' את ים המלח, מה בעצם הוא מאיר ומספר בליבנו?

כאשר אנו מרגישים יובש, חוסר מטרה, חוסר חיות, הכל נראה דומם וחסר תנועה, אין טעם בשום דבר, שום דבר לא יצמח פה, הכל פוספטים, אפילו ציפור לא יכולה לעוף מעל המים, ואם אחת מעיזה, היא מיד צונחת אל תהום המלח. זו בעצם הרגשה של מוות בתוכינו.

אך ים המלח נקרא גם ים הערבה, מלשון ערב ה', כפי שכתוב  "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים",(מלאכי ג). כי דווקא בשעה שאדם מרגיש מוות, דווקא אז יקרא ויתפלל אל ה' והוא, המתפלל, בעצם התפילה, הופך את ים המוות, לים הערבה, לים, למקור מים שה' ערב לו, דווקא במקום שקשה לנו, נקרא אל ה' והוא ערב אותנו, כפי שאמר יהודה, "כי עבדך ערב את הנער" (בראשית מ"ד, ל"ב) כפי שהערב החתום על הלוואה,משלם אותה, אם לא יכול בעל החוב לשלם.

ההארה החמישית המושפעת אל ארץ ישראל שבאדם, היא להתפלל ולבקש עזרה מעומק הצרה, ככתוב ממעמקים קראתיך (תהלים ק"ל)

ו) ים סוף

פנורמה של מפרץ אילת (ים סוף) מהר צפחות תמונה Zvi Kons

פנורמה של מפרץ אילת (ים סוף) מהר צפחות תמונה Zvi Kons

מלשון סוׂף, נקרא גם הים האדום, והוא מלשון דם, כאשר אדם מרגיש שהכל בחייו הוא חומר, וכל חומר יש לו תאריך תפוגה, במילים אחרות  - סוף, דווקא ההרגשת הכליה הזאת תיצור בו כלי, מקום, שבו יכול לשרות אור אינסוף ברוך הוא. וזהו נס.

וזו ההארה השישית המושפעת אל ארץ ישראל שבאדם

ז) הים התיכון או הים האחרון

חוף הכרמל, תמונה David King

חוף הכרמל, תמונה David King

נקרא כך משום היותו תיכון, כלומר הים אמצעי המחבר ג' יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה, בתורה הוא מכונה בשם הים האחרון, כמאמר הנביא ישעיה (מ"ד ו') אני ראשון ואני אחרון. אני ראשון, כלומר אני הקב"ה, נתתי לך את ההרגשה של חוסר אמת בחייך, ואני אחרון, ואני הקב"ה נותן השפע, שהוא מילוי החסרון ומבלעדי אין אלהים, שנאמר כל הנחלים (ההארות) הולכים אל-הים (אותיות אלהים).

וזו ההארה השביעית המושפעת אל ארץ ישראל

כל טוב הצלחה וברכה