שמחת תורה לפי האר"י הקדוש

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

ספר התורה שכתב הרב משה חיים לוצאטו (רמח"ל) בשנות ה-1740 בעכו. הספר עשוי מעור צבאים, והדיו נרקח מקליפות רימונים.

ספר התורה שכתב הרב משה חיים לוצאטו (רמח"ל) בשנת 1740 לערך בעכו. הספר עשוי מעור צבאים, והדיו נרקח מקליפות רימונים.

אנו מתקרבים לחג שמחת תורה, שהוא כפי שמבואר בכתבי האר"י הפסגה של חודש תשרי, אחר כל התיקונים שנתקנו בחודש תשרי, עשרת ימי תשובה, ענין רצונות דקבלה שנחדשו אצל עבדי ה', עשר ספירות ועשרה כלים דקבלה, לכן נקראים ימי דין ימים נוראים, ועליהם חל כל ענין התשובה, עליהם חל כל ענין מלכות ה', "וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו", צריכים להמליך את הקב"ה על רצונות הקבלה שלנו.

אח"כ ימי הסוכות, מצוות הסוכה, מצוות ד' מינים שאנו מרבים בחסדים, בלתקן את הרצונות דקבלה, כראוי שיהיו מתוקנים תכונת ההשפעה, כל זה מהווה הכנה לשמחת תורה, שמחת תורה אז הוא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, הקב"ה מתיחד עם השכינה שהיא כנסת ישראל, דהיינו שמתגלה הצל אותם נשמות אנשים הראויים לכך, אשר עשו את כל התיקונים כראוי, והקב"ה נקרא תורה, נמצא אם כן שאז אנו זכאים לגילוי התורה אצלינו ועל זה השמחה הגדולה, כי פנימיותה של התורה, היא הקב"ה.

"נגיל ונשיש בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה", וודאי שאנו צריכים להחשיב מאוד את התורה שנתן לנו הקב"ה, שהיא הקשר בינינו לבינו. בתורה יש מחלקות רבות, יש נגלה ויש נסתר, יש תנ"ך משנה והלכה, חסידות וקבלה, אבל הצד השווה שבכל חלקי התורה, הוא שדרך התורה, אנו יכולים להרגיש את הבורא, ליצור קשר עם הבורא, לתקן את עצמינו כראוי בכדי להיות ראויים להיות בקשר עם הבורא, לכן אנו וודאי צריכים לשמוח מאוד בזאת התורה, שדרכה אנו יכולים להשיג את היקר מכל שהוא א) התיקונים שאנו צריכים לתקן, ב) גילוי האור העליון דרך התורה הקדושה.

ממילא נבין שהתורה היא לא כמו איזה מדע שלומדים באוניברסיטה או חכמה מסויימת שלומדים, כי כל המדעים וכל החכמות הם פיתוח של אדם, מה שאין כן התורה היא אור אלוקי, שניתן לנו ע"י הבורא, האור נתלבש בתוך אותיות התורה, ובאותיות התורה וברעיונות התורה, יש רמות שונות של גילוי ה', לפי מצבו ודרגתו של האדם.

אנו צריכים להשתמש בתורה בכדי לקבל כלים ללכת נגד הטבע של הרצון לקבל, לדעת איך לחסום את הרצון לקבל, איך לווסת את פעולתו ותפקודו, זו חשיבות התורה, יש סיפור ששמעתי ממורי ורבי זצ"ל, שפעם ראו יהודי אחד רוקד עד כלות הנפש בשמחת תורה, ממש שעות על שעות, ואנשים ידעו שיהודי הזה הוא יהודי פשוט לא כל כך קשור לתורה ולא הבינו מה כל כך רוקד עם התורה, בא אליו אחד שאל אותו, "מה אתה כל כך רוקד אני רואה שאתה כל כך שמח עם התורה, מה קבלת כל כך מהתורה?", אמר לו אותו יהודי, "אני אגיד לך את האמת", "לויתי משמעון מאה אלף שקל, והתחייבתי להחזיר לו בתאריך מסויים, והגיע התאריך המסויים ובא אלי שמעון ובקש את הכסף, אז אמרתי להד"ם (לא היו דברים מעולם), אף פעם לא לקחתי ממנו כסף, אז שמעון קרא אותי לבית דין, ובבית דין בקשו שאני אשבע בתורה שלא לקחתי, ובאמת נשבעתי בתורה שלא לקחתי, והתפטרתי מכל החוב הזה. אז אני יכול לא לשמוח בתורה כל כך טובה, שאני יכול להשבע בה ואני מתפטר מחוב של מאה אלף שקל, המצאה כזו, איך אני לא אשמח עם ההמצאה הזאת?".

אמר רבי ומורי זצ"ל שלא נהיה כאותו יהודי שהשתמש בתורה בכדי לעשות דברים מכוערים, לא נתן לנו הקב"ה את התורה בכדי שנמלא את הרצון לקבל, בכדי שנמלא את כל התאוות שלנו, אלא נתן לנו הקב"ה את התורה להיפך, כדי שנחסום את הרצון לקבל.

האר"י הקדוש אומר דבר מעניין, שמחת תורה משמעותה שהתורה שמחה עימנו, לא כפי המובן הידוע שאנחנו שמחים בתורה, אלא שהתורה שמחה איתנו, כך אומר האר"י הקדוש: התורה, הקב"ה הוא מהות התורה, שמח עם בת זוגו, שהיא כנסת ישראל. מה הוא שמח, הרי רצונו להיטיב לנבראיו, אזהוא שמח מאוד, בזה שהוא יכול להעניק מן הטוב שיש לו, דרך התורה לעם ישראל, לאהובים שלו, זה נקרא שמחת תורה, שמחה של התורה שיכולה להשפיע על עם ישראל מטובה הגננוז בתוכה.

אם כן יש לשאול לפי פירושו של האר"י במה אנו צריכים לשמוח? התשובה היא כפי שרואים בגשמיות למשל, רואים אם האדמו"ר מחתן בן או בת, אז כל החסידים באים לחתונה לבושים בשטריימל, לבושים בגדי שבת כי הם שמחים בשמחת העליון, כך גם יכולים לומר פה, הקב"ה שמח שאחרי כל התיקונים של חודש תשרי הוא יכול להשפיע את אור התורה לתחתונים, ואנחנו התחתונים צריכים להיות שמחים בשמחתו של הקב"ה וזוהי שמחת התורה, שמחה של עליונים ותחתונים.

להתראות לכולם וחג שמח

שיעור וידאו בנושא שמחת תורה מפי הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א 

...

תמונה : אסף ברטוב ויקפדיה