שנה טובה ומתוקה, ציור חודשי השנה העברית

חודשי השנה העברית

חודשי השנה העברית

בציור שלפנינו מתוארים חודשי השנה העברית. לכל חודש הותאם פסוק העוסק בענייניו. השנה מחולקת לד' תקופות שהם ארבע עונות, וגם לשני חצאים, ששת חודשי הזכר מחודש תשרי עד חודש אדר כולל, וששת חודשי הנקבה מניסן עד אלול כולל. בחודשי הזכר מרובות שעות החשכה על שעות האור, שמפאת החשכה שבהם, מאירה בהם עבודת האדם, הנחשב למשפיע (זכר), בעוד שבחודשי הנקבה, בהם מרובות שעות האור, האדם נחשב לבחינת נוקבא, היות שהבורא מאריך בשעות האור.

בעוד שני הפכים נוספים עוסק הציור, מהות העבודה הפנימית בחג הפסח, ומהות העבודה הפנימית בראש השנה. בחג הפסח העבודה היא בחינת בנים, כי הבן, הוא כוח ההמשכה הגס והעבה, משום שהבן מרגיש שלא הוא בחר לבוא לעולם, אלא אביו הביא אותו לעולם, מכאן הדרישה העבה והגסה, "אבא, הבאת אותי לעולם, אז תן לי!", ואילו בראש השנה העבודה היא בחינת עבדים, העבד הוא זך כמו משה, שנקרא עבד ה', הוא מסתפק בכל אשר ניתן לו, רוצה להשפיע, ואינו מבקש לעצמו דבר.

הנכם מוזמנים לעיין בציור, להעמיק בקשר שבין הפסוקים לחודשים, לשאול שאלות, לכתוב תגובות, להאיר הארות, ובעיקר להנות.

שנה טובה ומתוקה לכל