שעור המרחק בין אור לכלי

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

לאנה, שמשפחתה עשתה שנים בדובאי, היתה סבתא בסלובקיה. בחופשת הקיץ התכוננה אנה לבקר את סבתה וקנתה לה מתנה, תכשיט כסף. וכך ספרה אנה לחברתה, "מכיוון שסבתא אוהבת רק שני צבעים שחור ולבן, קניתי לה תכשיט כסף". "כי צבע הכסף", הוסיפה אנה, "הוא הצבע שנמצא באמצע, בין השחור ללבן".

~

ותמצא כי שעור המרחק בין רצוי למצוי הוא כסף, כי רצוי גימטריה 316, מצוי גימטריה 156 וההפרש בניהם הוא 160 גימטריה כסף.

כתיבת תגובה

2 תגובות בנושא “שעור המרחק בין אור לכלי

  1. כל פטר רחם לכל בשר וגו' ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. פקודא דא לפדות פטר חמור, לפדות לעלמא דאתי, ואי קודם דאזיל לההוא עלמא, לא יפדה נפשיה ורוחיה ונשמתיה באורייתא, עתיד לאחזרא להאי עלמא כדבקדמיתא. ישוב לימי עלומיו, (איוב לג) ולקבל נפשא ורוחא ונשמתא.

    כתיב הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר, וישראל. בגין דפדיון דלהון הוה בלא תורה, דאיהו כסף כסופא דעלמא דאתי, אהדרו תלת זמנין חרנין בגלותא, ובפורקנא בתרייתא דפורקנא דלהון יהא באורייתא, לא יהדרון לעלם בגלותא.

    אתו רבנן וברכיהו ליה, ואמרו רעיא מהימנא, קב"ה יפדה לך, וכל ישראל יפדון על ידך, ותתחדש עמהון, ואינון עמך.

    (זהר, קרח, רעיא מהימנא מב-מג)

השאר תגובה