ששה מיתרים קרועים מחפשים שבת - שיר סיום

"להתיצב בפני האלהים, עם שתי גומות של ח"ן ועם ששה מיתרים קרועים"

"להתיצב בפני האלהים, עם שתי גומות של ח"ן ועם ששה מיתרים קרועים"

נעמי שמר שנולדה וגדלה על שפת ים כנרת, כתבה והלחינה במהלך חייה שירים רבים בעברית, וגם תרגמה לעברית עשרות שירים משפות שונות שאהבה נפשה. הלבוש העברי שתיקנה נעמי לאותם שירים מעבור הארץ היה כה שלם, ומי מעין שלה פעפעו ונבעו בהם עד כי השומע העברי היה סמוך ובטוח שהיא עצמה מקור השיר והשירים שתרגמה הם למעשה העתק חיוור של מעשה הרקמה.

בשיר סיום אותו תרגמה נעמי שמר למילים של מנוס חגי'דאקיס ושרה חווה אלברשטיין, מופיעות השורות הבאות:

לי לא איכפת, לי דווקא די נעים
לשיר באוזניכם
את השירים הכי פרועים
ולהתייצב בפני האלוהים
עם שתי גומות של ח"ן
ועם שישה מיתרים קרועים,

הדימוי בו משתמשת נעמי לתאר את שברונו של הכלי האנושי הניצב קרוע על ביתריו, אבל שמח ומחייך לפני אלוהיו, ככלי מיתר שכל ששת מיתריו קרועים, ורק תיבת תהודה נותרה ממנו, שרה שמחה ומחייכת לפני האל, כפי שששת ימי החול הקרועים והפרועים מבקשים את קדושת השבת.

והיא, הכותבת נעמי, חסידה צחורה שעל שפת ים כנרת

כל טוב הצלחה וברכה

...

תמונה  Ruth Flickr