שש מאות אלף רגלי, העם אשר אנכי בקרבו

שלום לכולם,

בפרשת בהעלותך, מתאוים ישראל לאכול בשר, ונזכרים בבשר אשר אכלו, בהיותם עבדים בארץ מצרים. משה חש בושה באי הכרת הטובה של ישראל, הרוצה לשוב למצרים בתאוותו, ופונה אל ה' ואומר, שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו. מה הקשר בין ששת מאות אלף, ליין, לבשר, לכרם ולברית שנתנה לנח טרם כניסתו אל התיבה. באיזה פסוק משתמש משה, הוא גלגולו של נח, לפי הארי הקדוש, להקים את הברית והקשר שבין האדם לאינסוף ברוך הוא.

כל זאת בסרט הבא, צפייה והאזנה נעימה לכל