על שלושה דברים

פרשת פנחס

מהו סוד שכותבת התורה פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, מהו סוד שכותבת התורה פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, מדוע כותבת התורה ב' פעמים בן, בפעם הראשונה בן אלעזר, ובפעם השניה בן אהרן הכהן, מדוע אינה מסתפקת בבן אחד, נקרא בזהר פרשת פנחס. זהר פנחס אות…

19 ביולי 2016


פרשת פנחס

מהו סוד השם פינחס

שלום וברכה לכולם, מהו סוד השם פינחס, ומדוע דווקא הוא מסוגל לתקן את חטאם של נדב ואביהוא מספר זהר פרשת אחרי, נקרא את הדברים: זהר פרשת אחרי אות כד) ר׳ אלעזר שאיל לאבוי, א״ל, והא תרי אינון ותרי הוו, אמאי…

18 ביולי 2016


פרשת פנחס

מהו שנאמר בחזון המרכבה של יחזקאל ורגליהם רגל ישרה, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, בחזון המרכבה של יחזקאל מתוארות חיות הקודש באופן הבא: "וְרַגְלֵיהֶם, רֶגֶל יְשָׁרָה; וְכַף רַגְלֵיהֶם, כְּכַף רֶגֶל עֵגֶל" (יחזקאל א' ז') מהן חיות הקודש, מהי רגל ישרה, מדוע נחנות חיות הקודש ברגל ישרה, אך כף רגליהם ככף רגל…

19 ביוני 2016


פרשת פנחס

מהו נהר כבר לפי זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, ספר יחזקאל פותח בפסוק הבא: "ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים". מהו נהר כבר המדובר בספר יחזקאל, האם הוא נהר פיסי הנמצא בגולה אשר בבבל, אליה…


פרשת פנחס

על הקשר שבין טעמי המקרא לבין הספירות זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, על הקשר שבין שמות טעמי המקרא לספירות ולסדר תיקון עולם מספר לנו רעיא מהימנא בזהר פרשת פנחס אות תרסח וזו לשונו: תרסח) ובחבורא קדמאה אמר, רעיא מהימנא, ההיא תגא דזרקא, איהי יוד, רביעית. אוף הכי בחיה דשמה…

13 ביוני 2016


פרשת פנחס

על המשמעות הנסתרת של חלום הסולם, זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם, מהו אותו חלום שחלם יעקב, מה פירושו, מה פירוש האות ל' במילה סולם ובמלה חלום? כנגד איזו ספירה היא עומדת, וכיצד מפרש רעיא מהימנא את חלום יעקב, נראה במאמר הבא זהר פרשת פנחס ג' יודין שבהויה דמילוי דס"ג….

9 במאי 2016