על שלושה דברים

פרשת אמור

זהר פרשת אמור מאמר חג השבועות

בס"ד שלום וברכה לכולם, מאמר זוהר פרשת אמור שלפנינו עוסק בחג השבועות, בו מתבקש מביא הבכורים לומר את הפסוק המוכר לנו מן ההגדה של פסח, "ארמי אובד אבי". מיהו הארמי, מיהו אבי, מדוע מבקש הארמי לאבד את אבי, איך פסוק זה בא…

29 באפריל 2015


חגי תשרי

תשובה בחמישה שלבים

בשבת פרשת תבוא אמר הרבי ממזריטש תורה, והתחלתה "ושבת עד ה' אלוקיך" (פרשת ואתחנן) ובאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר ה', שהוא למעלה מהעולמות, יהיה אלוהיך. כל החברה קדישא היו בהתעוררות גדולה מהתורה ההיא. הרב הצדיק רבי משולם…

3 בספטמבר 2013


פרשת כי תבוא

ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים

בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, בהגדה של פסח כתוב, שהקב"ה פועל ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים, חמישה דברים : כתר חכמה בינה תפארת ומלכות. ביד חזקה זו הדבר, דבר זו מגפה כמו שנאמר, "הנה יד ה'…

25 במרץ 2013