זהר פרשת אמור מאמר חג השבועות

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

מאמר זוהר פרשת אמור שלפנינו עוסק בחג השבועות, בו מתבקש מביא הבכורים לומר את הפסוק המוכר לנו מן ההגדה של פסח, "ארמי אובד אבי". מיהו הארמי, מיהו אבי, מדוע מבקש הארמי לאבד את אבי, איך פסוק זה בא לידי ביטוי בנפש האדם פנימה, איך הוא קשור לחג הביכורים, ומדוע הבאת הבכורים לפני הכהן, היא עדות לחידוש האמונה, חידוש הפרי וקיומנו כאן. מהו פרי ברוחניות, ומדוע למרות, שהרצון הראשון היה לאבד את הכל, מגיעה הכלה, היא כנסת ישראל, ומביאה בכורים לפני הקב"ה.

כל זאת ועוד סודות במהדורת השמע שלפנינו

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed