על שלושה דברים

חגי תשרי

הצדיק נבחן ל"פרי עץ הדר", מאמר מתוך סדרת הספרים ה' שמעתי שמעך

שלום לכולם, מדוע נבחן הצדיק ל"פרי עץ הדר", מדוע הקדושה עושה פירות והס"א אינו עושה פירות, מה ההפרש שבין דוד לשאול, מדוע היתה בניהם מחלוקת, מדוע שטם אבשלום את אביו דוד, מהו שורש כל המחלוקות בין תלמידי חכמים, ומדוע היה…

24 ביולי 2015


חגי תשרי

מ"ה המרחק בין ארץ לשמים

בס"ד שלום וברכה לכולם, דהנה שם ה' מבחינת הרחמים שבו, נקרא הוי"ה, ואלקים הוא שמו מבחינת דינים שבו, וכאשר מנסרים ומפרידים את שם אלקים משם הוי"ה, מפרידים למעשה את הדינים מהרחמים, שהדינים נבחנים כיורדים כלפי מטה, אל המלכות, והרחמים עולים ומסתלקים…

3 ביולי 2015


חגי תשרי

מדוע נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים?

בס"ד שלום וברכה לכולם, מדוע נקראים הימים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים, מה נורא כל כך בהם? ויש לומר כי בכל שנה בראש השנה, 'מנסרים ומפרידים' את השנה, כלומר את שנים עשר החודשים מהאינסוף, והנסירה הזו,…

16 באפריל 2015


חגי תשרי

אֵלֶּה מועֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קדֶשׁ, קודש במנות קטנות, מקראי קודש

מה פירוש הפסוק אֵלֶּה מועֲדֵי ה' מִקְרָאֵי קדֶשׁ, מדוע אנו קוראים לקודש, מה שורשו של הקודש, ומה שורשם של מקראי קודש, מדוע כל ששה ימים הולכים ובאים אל השבת, ומדוע יש לנו שבעה מקראי קודש, כל זאת ברשימה הבאה, חג שמח…

8 באוקטובר 2014


חגי תשרי

שמחת תורה לפי האר"י הקדוש

בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, אנו מתקרבים לחג שמחת תורה, שהוא כפי שמבואר בכתבי האר"י הפסגה של חודש תשרי, אחר כל התיקונים שנתקנו בחודש תשרי, עשרת ימי תשובה, ענין רצונות דקבלה שנחדשו אצל עבדי ה', עשר ספירות ועשרה כלים…

24 בספטמבר 2013


חגי תשרי

מ"ה מסמל אתרוג בעבודת ה'

בס"ד מועדים לשמחה לכל בית ישראל, דהנה יש לנו ד' מינים שאנו אוגדים לאגודה אחת בחג הסוכות, זמן שמחתינו. הדס, ערבה, לולב ואתרוג. ד' מינים כנגד ד' אותיות משם הויה. ד' מינים     שם בן ד' אותיות    …

20 בספטמבר 2013