על שלושה דברים

פרשת בא פודקאסט

ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות

בס”ד מועדים לשמחה, בספר הזהר פרשת בא, מאמר ‘ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות’, שואל רבי יוסי מדוע כותבת התורה ופסח ה’ על הפתח, הרי היה לה לכתוב ופסח ה’ עליכם, אלא שכתבה תורה ופסח ה’ על הפתח כדי לכוון…

8 באפריל 2015


פרשת בא פודקאסט

זהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח

בס”ד מועדים לשמחה, ספר הזהר פרשת בא, מאמר קורבן הפסח מבאר מה היתה העבודה הזרה בה עסקו המצרים במצרים, וכיצד יכול היה קורבן הפסח לבטל אותה באופן עקיף ולא באופן ישיר, ומדוע היו אלה המצרים במצרים אשר בחרו לבטל את העבודה הזרה שלהם…

7 באפריל 2015


פרשת בא פודקאסט

אני ולא שליח

בס”ד מועדים לשמחה, מאמר שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל המבאר את הפסוק שאנו אומרים בהגדה של פסח, “אני ולא שליח”, איזו משמעות יש למילים הללו בנפש האדם פנימה, ובמה זוכה האדם המשיג כי ה’ יתברך פועל את כל…

6 באפריל 2015


שער חג המצות פודקאסט

ההבדל בין גולה לגאולה הוא באלף

בס”ד מועדים לשמחה, כותב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל כי הרגשת הגלות והניתוק של אדם מבורא עולם, היא תנאי הכרחי לגאולה, כי מטרם שהאדם את עצמו בגלות, אין הוא יכול לבקש גאולה, וכי כל ההפרש בין אותיות גלות לגאולה הוא…


שער חג המצות פודקאסט

ענין יציאת מצרים

בס”ד מועדים לשמחה, מאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, המבאר מדוע ענין יציאת מצרים צריך לומר בדרך שאלה ותשובה, כפי שאנו רואים בפתיחת ההגדה של פסח, בשאלת “מה נשתנה”, מהו שורש המילה סיפור, מאיזה פסוק הוא נמשך, ומדוע אדם…

5 באפריל 2015


פרשת לך לך

גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַעֲבָדוּם, וְעִנּוּ אֹתָם--אַרְבַּע מֵאוֹת, שָׁנָה כיצד מקיים הברוך הוא הבטחה מילה במילה

בהגדה של פסח אנו אומרים: “ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חשב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים: “יָדֹעַ תֵּדַע כִּי-גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַעֲבָדוּם, וְעִנּוּ אֹתָם–אַרְבַּע מֵאוֹת, שָׁנָה”. ומפרש רש”י, משנולד יצחק עד שיצאו…

6 בנובמבר 2014