ענין יציאת מצרים

בס"ד

מועדים לשמחה,

מאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, המבאר מדוע ענין יציאת מצרים צריך לומר בדרך שאלה ותשובה, כפי שאנו רואים בפתיחת ההגדה של פסח, בשאלת "מה נשתנה", מהו שורש המילה סיפור, מאיזה פסוק הוא נמשך, ומדוע אדם יכול לספר סיפור, רק כאשר הוא נמצא בבחינת של "שמים". מהו שמים בנפש האדם פנימה, מהו ארץ בנפשו של אדם פנימה, וע"י מה עולה אדם מארץ שבו לבחינת שמים שבו כדי שיוכל לספר שבחו של מקום.

האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed