על שלושה דברים

יום כיפור

שיחה קטנה ליום הכיפורים

שלום לכולם, אנו שמחים להגיש לפניכם שיחה קטנה שנערכה הבוקר בנושא יום הכיפורים. מהו שורשו הרוחני של יום הכיפורים, מדוע תאריכו מעיד על תכונתו ומהי אותה קדמות ראשונית אליה אנו שואפים מדי שנה בשנה במועד בו אנו חוגגים את יום…

8 באוקטובר 2019


יום כיפור

כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהוָה אוֹר לִי כיצד משמש יום הכיפורים אור לכל הגויים

שלום לכולם, לשלוש הדתות המונותיאיסטיות שלושה לוחות שנה. לנוצרים לוח שנה הבנוי מימות החמה שהם שס"ה ימים כלומר 365 ימים, למוסלמים לוח שנה הבנוי משנת לבנה, שהיא בת שנ"ה ימים כלומר 355 ימים, ולעבריים בלבד לוח שנה הכולל את שנת…

28 בספטמבר 2017


יום כיפור

מהו שנאמר בפרשת שופטים שום תשים עליך מלך?

שלום לכולם, מהו שנאמר בפרשת שופטים שום תשים עליך מלך, וכי במלך בשר ודם מדובר, נתבונן בזהר פרשת קדושים, מאמר שום תשים עליך מלך. נח) ובך אתקיים פקודא, דאיהי מצוה על ישראל, להעמיד עליהם מלך. הה״ד, שום תשים עליך מלך. ואתקיים…

30 באוגוסט 2017


יום כיפור

מה בין יום הכיפורים ובין הפסוק והעם רואים את הקולות שנאמר במתן תורה

שלום לכולם, מה הקשר בין יום הכפורים שאנו חוגגים מדי שנה בשנה בעשרה בתשרי, לפסוק שנאמר במתן תורה, "והעם רואים את הקולות", וכי אפשר לראות קולות, ואם כן, איך זה קשורה עובדה זו ליום הכיפורים ולחטא עגל הזהב, כל זאת…

29 באוגוסט 2017


יום כיפור

על הקשר שבין מעשה עגל הזהב לבין הסליחות שנוהגים לומר בחודש אלול

שלום לכולם, לוחות ראשונים שנתנו למשה בסיני היו מעשה אלהים ומכתב אלהים חרות על הלוחות, לוחות אלו היו בחינת סודות התורה מרכבה לאצילות (חכמת הקבלה). אך סודות התורה לא התאימו ליוצאי מצרים ולערב רב שעלה עמהם, והם שוברו ע"י משה תחת…


יום כיפור

לאה גולדברג במעבר יבק והכריעה על חוף הסליחה

שלום לכולם, בדרכו חזרה ארצה מבית לבן הארמי, בתום עשרים ושתיים שנות העדרות מארץ ישראל, לאחר שהבטיח את מעבר נשיו ילדיו ורכושו מערבה מנחל יבוק, מוצא עצמו יעקב נאבק לבדו עם איש כל אותו הלילה. בעלות השחר, לאחר שלא יכול…

28 באוגוסט 2017