על שלושה דברים

חגי תשרי

על שום מה אנו נוטלים ד' מינים בשעה שאנו יושבים בסוכה?

בס”ד שלום רב לכל בית ישראל, חג הסוכות חג קדוש וחביב. שני העניינים המרכזיים הם מצוות ישיבה בסוכה ונטילת ד’ מינים. לפני שנוטלים את ד’ המינים אומרים כך: “יהי רצון מלפניך ה’ אלוקי ואלוקי אבותי בפרי עץ הדר, זה אתרוג…

17 בספטמבר 2013