על שום מה אנו נוטלים ד' מינים בשעה שאנו יושבים בסוכה?

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

סוכה בעין הנציב

סוכה בעין הנציב

חג הסוכות חג קדוש וחביב. שני העניינים המרכזיים הם מצוות ישיבה בסוכה ונטילת ד' מינים. לפני שנוטלים את ד' המינים אומרים כך: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי בפרי עץ הדר, זה אתרוג וכפות תמרים זה לולב, וענף עץ עבות זה הדסים, וערבי נחל, אותיות שמך המיוחד. כי ההדסים הם בחינת י' של שם הויה, וערבות הא ראשונה והלולב ו' בשם הויה, והאתרוג ה' אחרונה של שם הויה. תקרב אחד אל אחד, והיו לאחדים בידי. ז"א בגשמיות צריך להחזיק את כל ד' המינים צמוד.

ההדסים והערבות מעטרים את הלולב, מחזיקים את שלושת המינים הללו ביד ימין, כשהם מאוגדים והאתרוג הוא ביד שמאל אבל צריך לחבר אותו. מבחינה רוחנית הכוונה שמבקשים שהאורות האלוקיים של י',ה',ו',ה', חכמה, בינה, תפארת ומלכות, הספירות הללו, יאירו בנפש האדם ויפעלו אצלו, אחדות, שיהיה בעולמו של האדם רק דבר אחד, וזה הבורא. או הבורא כשלעצמו, או הבורא מלובש באנשים, בכל אופן שיהיה בעולמו של אדם, רק נקודה אחת, ההכנעה לבורא והרצון להשפיע נחת רוח לבורא, שזה כולל את כל העבודה של צמצום האגו, והרצון לקבל ופתוח הרצון להשפיע לאלקים ואדם.

ו"לידע איך שמך נקרא עלי", ז"א אדם צריך לבקש: "אני רוצה לדעת, איך השם שלך, שם ה' נקרא עלי, כלומר איך הוא אמור להתלבש בי ולהאיר בי, ולהתגלות אלי בזמן שאני רוצה לתקן את עצמי, ואחרי שאני מתקן את עצמי, "ויראו מגשת אלי", שיפחדו מגשת אלי, מי יפחדו? כל המזיקים המחבלים כוחות הטרור למיניהם, אבל אנחנו לא מדברים על כוחות טרור חיצוניים, אנחנו מדברים על מה שקורה בתוך האדם.

בתוך האדם יש כוחות הרסניים, של רצון לקבל, של אגו, שבגללם האדם יכול להרוס את עצמו, ואת סביבתו, כפי שכל אחד רואה ושם לב, שבזמן שהרצון לקבל שולט בו, הוא ממש הרסני, וקטלני, לכן אנחנו מבקשים שבזכות המצווה הזאת של ארבעת המינים שהם אותיות השם המיוחד, אומר הזה"ק הם גדלים על המים זה מרמז על שפע האלוקי שצריכים להמשיך ע"י נטילת ד' המינים הללו וע"י כך לזכך ולתקן את האדם עד כדי כך שהכוחות ההרסנים של הרצון לקבל המכונים בשם סטרא אחרא, שטן, יצר הרע, כוחות הטומאה וכד' כולם יפחדו לגשת אלי, מרוב מה? מרוב האור האלוקי שמאיר בי ודוחה את כל כוחות הטומאה הללו החוצה.

ובנענועי אותם את ארבעת המינים תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנווה הפריון. דעת הווא לשון חיבור, כמו שכתוב והאדם ידע את חווה, ע"י הנענוע של ארבעת המינים אנחנו מבקשים, תשפי שפע ברכות מדעת העליון, מהחיבור של הספירות העליונות עם המקור של כל האורות, האינסוף ברוך הוא, הרצון האלוקי להיטיב לנבראיו, לנווה הפריון, כלומר לספירת מלכות שמים, השכינה הקדושה שכוללת את כל נשמות ישראל, למכון בית אלוקים, בקיצור שהשפע יושפע לכלל ישראל, לכל אחד ולכל אחת שע"י כך בעזרת ה' נהיה אנשים יותר טובים, גם בין אדם לחברוף בין אדם למשפחתו, וגם בינינו לבין הקב"ה לכל המציאות כולה.

המשך שיעור וידאו נטילת לולב מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א מבית המדרש "ברכת שלום"

להתראות לכולם וחג שמח