על שלושה דברים

חגי תשרי

מראש השנה עד שמיני עצרת, סוד חג האסיף

מאמר הזה”ק שלפנינו פרשת פנחס עוסק במהות הימים שבין ראש השנה ליום שמיני עצרת, למי שיש ספר מוזמן לפתוח. כז) אמר ר’ חייא וכו’: אר”ח לר’ אלעזר, אלו הימים שמן ראש השנה עד יום האחרון של החג אני רוצה לעמוד עליהם. כפי…

27 במאי 2013


חגי תשרי

מהו שנאמר בתפילת ראש השנה, "אִם כבנים אִם כעבדים"?

יש כל מיני ערכים של עבודת הבורא, כמו שאומרים בראש השנה, אם כבנים אם כעבדים, אין מובחר, צריכים את כל הערכים, אם יש רק ערך אחד…. צריכים גם בן, הבורא ברא אותנו משני הופכים שקוראים להם נשמה וגוף, אז אדם…

19 באפריל 2013