על שלושה דברים

חגי תשרי

מ"ה המרחק בין ארץ לשמים

בס”ד שלום וברכה לכולם, דהנה שם ה’ מבחינת הרחמים שבו, נקרא הוי”ה, ואלקים הוא שמו מבחינת דינים שבו, וכאשר מנסרים ומפרידים את שם אלקים משם הוי”ה, מפרידים למעשה את הדינים מהרחמים, שהדינים נבחנים כיורדים כלפי מטה, אל המלכות, והרחמים עולים ומסתלקים…

3 ביולי 2015


חגי תשרי

מדוע נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים?

בס”ד שלום וברכה לכולם, מדוע נקראים הימים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם ימים נוראים, מה נורא כל כך בהם? ויש לומר כי בכל שנה בראש השנה, ‘מנסרים ומפרידים’ את השנה, כלומר את שנים עשר החודשים מהאינסוף, והנסירה הזו,…

16 באפריל 2015


חגי תשרי

שנה טובה ומתוקה, ציור חודשי השנה העברית

בציור שלפנינו מתוארים חודשי השנה העברית. לכל חודש הותאם פסוק העוסק בענייניו. השנה מחולקת לד’ תקופות שהם ארבע עונות, וגם לשני חצאים, ששת חודשי הזכר מחודש תשרי עד חודש אדר כולל, וששת חודשי הנקבה מניסן עד אלול כולל. בחודשי הזכר…

5 באוגוסט 2013


י"ז תמוז

על הקשר שבין י"ז בתמוז לראש השנה

כאשר נתבונן נוכל לראות כי יש עשר שבתות בין י”ז בתמוז לראש השנה. שלוש השבתות הראשונות בין י”ז בתמוז לט’ באב הן כנגד שלוש ספירות ראשונות, כתר חכמה ובינה, המכונות ג”ר, כלומר ג’ ראשונות או שלוש ראשונות. להלן ציור הספירות…

25 ביוני 2013


חגי תשרי

מראש השנה עד שמיני עצרת, סוד חג האסיף

מאמר הזה”ק שלפנינו פרשת פנחס עוסק במהות הימים שבין ראש השנה ליום שמיני עצרת, למי שיש ספר מוזמן לפתוח. כז) אמר ר’ חייא וכו’: אר”ח לר’ אלעזר, אלו הימים שמן ראש השנה עד יום האחרון של החג אני רוצה לעמוד עליהם. כפי…

27 במאי 2013


חגי תשרי

מהו שנאמר בתפילת ראש השנה, "אִם כבנים אִם כעבדים"?

יש כל מיני ערכים של עבודת הבורא, כמו שאומרים בראש השנה, אם כבנים אם כעבדים, אין מובחר, צריכים את כל הערכים, אם יש רק ערך אחד…. צריכים גם בן, הבורא ברא אותנו משני הופכים שקוראים להם נשמה וגוף, אז אדם…

19 באפריל 2013